سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .) » پند وعبرت :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٥
» تراحم وپیشی گرفتن در حرم :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٥
» تفسیر گوشی :: جمعه ٧ آبان ۱۳٩٥
» قضاوت :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥
» کانال طتنجیه :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٥
» ماجرای طلوع وغروب :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٥
» طلسم :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» ترجمه جامع الاحکام :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٤
» آغاز امامت یعنی چه؟ :: یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤
» اتحاد ، اختلاف1 :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤
» عاق والدین :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
» ریشه وهابیت :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» دانش نماها :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤
» عقاید شیخیۀ ماندگار :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٤
» پرده ها راکه درید وسد ها راکه شکست؟ :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» یکتا شناسی در اسلام :: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩۳
» علائم ظهور :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳
» داعش :: سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۳
» تعلم التوبة :: یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳
» انقلاب خاموش :: شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۳
» پیرامون جهان اجنه و پریان :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
» فی امر الجن :: دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩۳
» پیمان گرفتن پیامبرص ووصی او ع ازجنیان وپریان :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» مواضع غیبت کردن :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
» فهرست اجمالی از تفسیر روائی تنزیل قرآن :: یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳
» کورش کبیر کیست ؟ :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» شناسائی جایگاه فحش دراسلام :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» علم حروف واعدادچیست ؟ :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جبر وتفویض :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» وسواس :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» حجاب در قرآن وعترت :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳
» مثلث برمودا :: جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
» جائی که ناطقی کلاهش راکج قاضی می کند :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» فرق دعا نویس وجادوگر :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» حسادت :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» شب شوم یلدا :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» لبه پرتگاه :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» چگونگی پنهان بودن حضرت مهدی ع :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
» کشته اشک :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢
» اعلمیت کجاست واعلم کیست ؟ :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» (ردی دیگر بر شیخیه ناطقیه ) :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» الرد الشامل علی الشیخیة الناطقیة :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» مَن هو الممیت لبدعة الشیخیة الناطقیة؟ :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» ردی فراگیر برشیخیه ناطقیه :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» استبصار :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» احضار روح :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» مقدمات فقاهت :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب طهارت :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» احکام فارسی نماز بخش اول :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» احکام فارسی نماز بخش دوم :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب روزه :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب دیات :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل قصاص ودیه :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل حدود شرعی :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل اقرار وسوگند (قسم ) :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل گواهی وشهادت :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل داوری وقضاوت :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل زمین ها :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل ارث ومیراث :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل اشیاء پیداشده :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل وصیت کردن :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل هدیه وبخشش :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل مسکن ومالک :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل وقف کردن :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل عهد و نذر :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل انواع طلاق وجدائی :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل عاریه وصلح :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی مربوط به بچه داری و فرزندان :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی ازدواج :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی غصب :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل خوردنی ها ونوشیدنی ها :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» احکام شکار وذبح اسلامی :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل امانت وخیانت :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی ضمانت - کفالت -حواله :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل مسابقه وتیراندازی :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی زمین کشاورزی :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» احکام فارسی مضاربه :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب فارسی شرکت :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب الشفعه فارسی :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب حجر وتفلیس :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب رهن :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب الدین(قرض) :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب مکاسب ومتاجر فارسی :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» جهاد اصغر جهاد اکبر :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب زیارت قبور حجج ومؤمنین :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» جادوی چشم یا چشمان جادوئی :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» کتاب فارسی حج وعمره :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» مسائل خمس وانفال بفارسی :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» کتاب زکات :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» totonjieh.blogfa.comفیلتر نیست :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» جلوه حدیث بی سند :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» نماز درمانی :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بمناسبت نبش قبر حجر ابن عدی :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» معنی شرف الشمس :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» طالع بینی :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» معرفی نقش اسم اعظم :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» شیخ احمد احسائی در روضات الجنات :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» سندوسرنوشت رئیس بهائیت ومدعیان دورغین :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» آیا شما جادو شده اید ؟ :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» چرا سلام نشانه اسلام است؟ :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» خبر هلاکت عمر :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» قبله :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» تاریخ - فرهنگ - قانون :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» افسون زدائی :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» عید فطر :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» شرک (مسلک وهابیون) :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» ازترور زبانی وقلمی تا......... :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» اُفتُلوا اَنفُسَکُم :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» سُبحه - مسباح :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» سیاست :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نامه های پند آمیز شما :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» رکن رابع چیست؟ :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» نوروز :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» مالیخولیا :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» نامه های دریافتی :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» آزادی :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
» ضرب المثل :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» افسون :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» إنّ الحسین مصباح‏ الهدى‏ و سفینة النجاة. :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» شرح زیارة سید الشهداء الامام الحسین علیه السلام‏ :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» مقتل الحسین علیه السلام :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» حلال محمد ص حلال الی یوم القیامه :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» دنیا -برزخ - آخرت :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» جامع الاحکام-(من متون احادیث الشیعه )بنیان العقائد والشرع - مقدمه العبادات :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» خوارج :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» جامع الاحکام (من متون احادیث الشیعه )- کتاب النکاح - الاستیلاد :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» کتاب الصیام (من متون احادیث الشیعه) :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» صنعت وطبیعت :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» علی امیرالمومنین ولی الله :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» کتاب الطهاره 1 :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» کتاب الحج والعمره 1 :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» کتاب المکاسب 1 :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» کتاب الطهاره 2(من متون احادیث الشیعه) :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» کتاب المکاسب2 ( من متون احادیث الشیعه ) :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب سیاسه المدن (من متون احادیث الشیعه ) :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب الایمان - العهد والنذر الی الصدقه - (من متون احادیث الشیعه ) :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب الحج والعمره2 (من متون آحادیث الشیعه ) :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب الصلوه -الثانی -(من متون احادیث الشیعه) :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب الصلوه (الاول - من متون احادیث الشیعه) :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جامع الاحکام(من متون احادیث الشیعه) - کتاب الوصیه - العادات - النوادر :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جامع الاحکام (من متون احادیث الشیعه) - کتاب التصرف فی اموال الغیر- المطاعم - :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آزمایشات گوناگون :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» دوران جاهلیت :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» حضرت معصومه :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» اثبات دروغبندی ملاموسی وخسرو شاهی :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ان الله یامربالعدل والاحسان :: جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩
» فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکرفیهااسمه :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» سحروجادو :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» ریش در اسلام :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
» اعتراض معتقد :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» مناظره :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
» اولین رساله :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» فیماشجربینهم :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
» لزوم وحدت ناطق بدعت است :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» دلیل المتحیرین :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» الاسلام یعلو ولا یعلا علیه :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
» ماهیت نوروزیاعید غدیر شمسی :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مراقبت :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» هورقلیا :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حرفه اولیا :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» زبان ما :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» پیام نوروزی :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» تیر شهاب - رد بابیه :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» فروزه های خرد :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
مطالب اخیر پند وعبرت تزاحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام
کلمات کلیدی وبلاگ