سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .) » روضه خان کیست ؟ :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٦
» خاتمه ناصریه :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٥
» پند وعبرت :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٥
» تراحم وپیشی گرفتن در حرم :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٥
» تفسیر گوشی :: جمعه ٧ آبان ۱۳٩٥
» قضاوت :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥
» کانال طتنجیه :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٥
» ماجرای طلوع وغروب :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٥
» طلسم :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» ترجمه جامع الاحکام :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٤
» آغاز امامت یعنی چه؟ :: یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤
» اتحاد ، اختلاف1 :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤
» عاق والدین :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
» ریشه وهابیت :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» دانش نماها :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤
» عقاید شیخیۀ ماندگار :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٤
» پرده ها راکه درید وسد ها راکه شکست؟ :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» یکتا شناسی در اسلام :: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩۳
» علائم ظهور :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳
» داعش :: سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۳
» تعلم التوبة :: یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳
» انقلاب خاموش :: شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۳
» پیرامون جهان اجنه و پریان :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
» فی امر الجن :: دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩۳
» پیمان گرفتن پیامبرص ووصی او ع ازجنیان وپریان :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» مواضع غیبت کردن :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
» فهرست اجمالی از تفسیر روائی تنزیل قرآن :: یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳
» کورش کبیر کیست ؟ :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» شناسائی جایگاه فحش دراسلام :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» علم حروف واعدادچیست ؟ :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جبر وتفویض :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» وسواس :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» حجاب در قرآن وعترت :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳
» مثلث برمودا :: جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
» جائی که ناطقی کلاهش راکج قاضی می کند :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» فرق دعا نویس وجادوگر :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» حسادت :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» شب شوم یلدا :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» لبه پرتگاه :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» چگونگی پنهان بودن حضرت مهدی ع :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
» کشته اشک :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢
» اعلمیت کجاست واعلم کیست ؟ :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» (ردی دیگر بر شیخیه ناطقیه ) :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» الرد الشامل علی الشیخیة الناطقیة :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» مَن هو الممیت لبدعة الشیخیة الناطقیة؟ :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» ردی فراگیر برشیخیه ناطقیه :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» استبصار :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» احضار روح :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» مقدمات فقاهت :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب طهارت :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» احکام فارسی نماز بخش اول :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» احکام فارسی نماز بخش دوم :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب روزه :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب دیات :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل قصاص ودیه :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل حدود شرعی :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل اقرار وسوگند (قسم ) :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل گواهی وشهادت :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل داوری وقضاوت :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل زمین ها :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل ارث ومیراث :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل اشیاء پیداشده :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل وصیت کردن :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل هدیه وبخشش :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل مسکن ومالک :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل وقف کردن :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل عهد و نذر :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل انواع طلاق وجدائی :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل عاریه وصلح :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی مربوط به بچه داری و فرزندان :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی ازدواج :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی غصب :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل خوردنی ها ونوشیدنی ها :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» احکام شکار وذبح اسلامی :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل امانت وخیانت :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی ضمانت - کفالت -حواله :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل مسابقه وتیراندازی :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» مسائل فارسی زمین کشاورزی :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» احکام فارسی مضاربه :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب فارسی شرکت :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب الشفعه فارسی :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب حجر وتفلیس :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب رهن :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب الدین(قرض) :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب مکاسب ومتاجر فارسی :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» جهاد اصغر جهاد اکبر :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» کتاب زیارت قبور حجج ومؤمنین :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» جادوی چشم یا چشمان جادوئی :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» کتاب فارسی حج وعمره :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» مسائل خمس وانفال بفارسی :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» کتاب زکات :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» totonjieh.blogfa.comفیلتر نیست :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» جلوه حدیث بی سند :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» نماز درمانی :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بمناسبت نبش قبر حجر ابن عدی :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» معنی شرف الشمس :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» طالع بینی :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» معرفی نقش اسم اعظم :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» شیخ احمد احسائی در روضات الجنات :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» سندوسرنوشت رئیس بهائیت ومدعیان دورغین :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» آیا شما جادو شده اید ؟ :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» چرا سلام نشانه اسلام است؟ :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» خبر هلاکت عمر :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» قبله :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» تاریخ - فرهنگ - قانون :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» افسون زدائی :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» عید فطر :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» شرک (مسلک وهابیون) :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» ازترور زبانی وقلمی تا......... :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» اُفتُلوا اَنفُسَکُم :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» سُبحه - مسباح :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» سیاست :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نامه های پند آمیز شما :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» رکن رابع چیست؟ :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» نوروز :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» مالیخولیا :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» نامه های دریافتی :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» آزادی :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
» ضرب المثل :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» افسون :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» إنّ الحسین مصباح‏ الهدى‏ و سفینة النجاة. :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» شرح زیارة سید الشهداء الامام الحسین علیه السلام‏ :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» مقتل الحسین علیه السلام :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» حلال محمد ص حلال الی یوم القیامه :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» دنیا -برزخ - آخرت :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» جامع الاحکام-(من متون احادیث الشیعه )بنیان العقائد والشرع - مقدمه العبادات :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» خوارج :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» جامع الاحکام (من متون احادیث الشیعه )- کتاب النکاح - الاستیلاد :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» کتاب الصیام (من متون احادیث الشیعه) :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» صنعت وطبیعت :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» علی امیرالمومنین ولی الله :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» کتاب الطهاره 1 :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» کتاب الحج والعمره 1 :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» کتاب المکاسب 1 :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» کتاب الطهاره 2(من متون احادیث الشیعه) :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» کتاب المکاسب2 ( من متون احادیث الشیعه ) :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب سیاسه المدن (من متون احادیث الشیعه ) :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب الایمان - العهد والنذر الی الصدقه - (من متون احادیث الشیعه ) :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب الحج والعمره2 (من متون آحادیث الشیعه ) :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب الصلوه -الثانی -(من متون احادیث الشیعه) :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب الصلوه (الاول - من متون احادیث الشیعه) :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جامع الاحکام(من متون احادیث الشیعه) - کتاب الوصیه - العادات - النوادر :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جامع الاحکام (من متون احادیث الشیعه) - کتاب التصرف فی اموال الغیر- المطاعم - :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آزمایشات گوناگون :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» دوران جاهلیت :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» حضرت معصومه :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» اثبات دروغبندی ملاموسی وخسرو شاهی :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ان الله یامربالعدل والاحسان :: جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩
» فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکرفیهااسمه :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» سحروجادو :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» ریش در اسلام :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
» اعتراض معتقد :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» مناظره :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
» اولین رساله :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» فیماشجربینهم :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
» لزوم وحدت ناطق بدعت است :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» دلیل المتحیرین :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» الاسلام یعلو ولا یعلا علیه :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
» ماهیت نوروزیاعید غدیر شمسی :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مراقبت :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» هورقلیا :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حرفه اولیا :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» زبان ما :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» پیام نوروزی :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» تیر شهاب - رد بابیه :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» فروزه های خرد :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
مطالب اخیر روضه خان کیست ؟ ارتباط با جن خاتمه ناصریه پند وعبرت تزاحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه
کلمات کلیدی وبلاگ