سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
کاذب ضلالت نویسنده: سما - یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤

                                              بنام خدا

این سخنان بنام صادق هدایت انتشار یافته وحال آنکه صادق هدایت یک رمان نویس بوده که در سال 1330درپاریس براثر خود کشی باگاز فوت کرده


                                    بنام خدا

این سخنان بنام صادق هدایت انتشار یافته وحال آنکه صادق هدایت یک رمان نویس بوده که در سال 1330درپاریس براثر خود کشی باگاز فوت کرده ودر قبرستان پرلاشز دفن شده  وآنچه متعاقبا پاسخ داده شده  فقظ دوخط آخر آن از صادق هدایت است که در واقع این سخنان از کاذب ضلالت است که چنین سر هم بافته است :

تاجیکستان روی پول جدیدش عکس فردوسی ابن سینا روگذاشته،

اماایران عکس قدس کعبه گذاشته.

المان روپست مرکزیش عکس داریوش گذاشته، اماایران کلمات عربی نوشته.

امریکاه تودادگاه هایش عکس کورش زده،ایران عکس عربی زده. سازمان ملل منشورکورش زده، ایران رساله عربی زده.

روسیه توورزشگاهاش عکس رستم زده، ایران اسم قهرمانان عربی زده.

یونان یک کتاب تاریخ داره مخصوص ایران که همه تومدرسه خوندنش، ایران کتاب تاریخش مخصوص عرباست.

افسوس و صد افسوس!!!!

از سلطان ظالمی پرسیدند: چه می خوری؟ گفت:گوشت ملت.

گفتند چه مینوشی؟ گفت:خون ملت.

گفتند چه میپوشی؟ گفت:پوست ملت.

گفتند اینها را از کجا می اوری؟ گفت:از جهل ملت.

گفتند چگونه این جهل را نگاهداری می کنی؟ گفت:در جعبه ای طلایی به نام "مقدسات"

گفتند از این جعبه چگونه محافظت میکنی؟ گفت:بوسیله خرافات!!!

: دینی که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بیفته، ولی خوردن حق مردم تکونش نده، دین نیست، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای خواص!!!

ﻧﺰﺩﯾﮏ ٣٨ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻋﺰﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ؛

٨ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ؛

15 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ!!!

ﭼﻪ حکمتیه ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟؟!!!

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺸﻪ،

ﺩﺑﯽ ، مرکز تجاری ﺁﺳﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ،

ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ؛

ژاپن کل بازار الکترونیک جهان رو به خودش اختصاص میده.

ﻗﻄﺮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ!!!

ارمنستان اولین درآمدش صادرات برق به ایران میشه،

تایلند اولین مشتری توریستش ایرانیها میشن،

اسپانیا زعفران ایران رو میگیره و اولین درآمدش صادرات زعفران به دنیا میشه.

اونوقت

ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﯿﻢ؛

ﺗﻮ ﺻﻒ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ!!!...

کجای ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛؟؟؟؟؟

ﯾﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﻭ، ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،

ﯾﺎ ﺩﻋﺎﯼ ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،

ﯾﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،

ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،

ﯾﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﻦ،

ﯾﺎ ﻋﻮﺿﻤﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﻋﺎ ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ،

یا عوضیا دارن میبرن و میخورن و ما فقط دعا میخونیم.!!!

اگر خرمشهر را خدا آزاد کرد!!..

بگذارید

فلسطین را هم خدا آزاد کند

مگر خدای ما با خدای آنها فرق میکند؟؟؟؟؟

در ایران باستان ٬ هنگامی کودکی به دنیا می آمد ٬ درختی در زمین می کاشتند

اکنون که کودکی زاده می شود ٬خون حیوانی را به زمین می ریزند

بزرگترین حقارت تاریخ، یخ زدگی مغزانسانهاییست که از اختراع ادیسون استفاده می کنند وباروشن شدن چراغ،بر اعراب درود می فرستند...

یا اینکه در خاک سرزمین کورش بزرگ زندگی می کنند وخاک سرزمینهای اعراب را تبرک می دانند...

دلخوشیم به کدام راه نجات؟؟؟

در روزگاری که همه از "مرغ" حرف می زنند کسی از "خروس" نمیگوید، زیرا همه به فکر سیر شدن هستند نه بیدارشدن..!

فانوسهای ده میدانند بیهوده روشنند!

و سگان ده نیز میدانند بیهوده بیدارند!!!

وقتی در روشنی روز دزدها به مهمانی کدخدا میروند!!

نادانی درد بدیست...

سلام

بسم الله الرحمن الرحیم

اما پاسخ این اراجیف :

مقدمه

امروزه جهت پوچ جلوه دادن اسلام بخصوص شیعه در دنیا از قبیل این هجویات بظاهر حق نما بسیار رد وبدل میشه وتاکسی حق رادرست نیاموخته باشد باحتمال قوی پیرو این جورسخنان سراب گونه میشود دراینکه دین ابزار گول زدن مردم شده شکی نیست علت گول خوردن وپس از آن اینگونه انتقادات رارایج کردن وپذیرفتن اینستکه مغز دین حق راربوده اند حالا این پوستهای بدون مغز ارزش ندارد اسلام حقیقی تمام آثار ساسانیان ورستم واسفندیار وکورش و بخت النصر و امثال اینها را از میان برداشت حالا اینها چون میبیننداز دین اسلام جز اسمی باقی نمانده واز قرآن جز رسمی درمیان نیست واز عبادت جز مراسمی خشک درمیان نمانده براحتی این پوستها را دور میربزند دراین شرایط استکه جوان فکر میکند چرا باید نماز بخواند ستون دین یعنی چه خاک کربلا رامسخره میکند اینها همه بخاطر ضعف معارف وشناخت نداشتن صحیح از حقیقت اسلام است                                                

 توضیح                                                                                 

 نویسنده این مزخرفات بهتر است نامش کاذب ضلالت باشد نه صادق هدایت چنانکه عرض شد پس از او واز کسانی که گول امثال او رامی خورند  پرسیده میشود که آیا قبل از این 38 سال مذکور دعا وعزا داری وناله ونفرین نداشتید لطفا مروری بتاریخ کنید ونگاهی باسناد ادعیه بیندازید و نه تنها اسناد ادعیه اسلام بلکه باسناد وادعیه قبل از اسلام وحتی ادیان دیگر توجهی بکنید خواهید دید کلمه 38 سال بسیار ناچیز است خداوند در قرآن فرموده مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم ملت ماهم هرچه از خدا خواسته خداوند هم بآنها داده دعاها کاملا مستجاب شده ناله ها شنیده شده- گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟- مردم این جمهوری اسلامی را خواستند خدا داد جنگ وشهادت خواستند خدا داد رهبران مورد علاقه خواستند بآنها داد امامان جمعه خواستند بآنها داد بالاخره اگر درست فکر کنیم هرچه  داریم وهرچه هستیم از خداخواستیم وخدا هم بما داد این بیچاره نمیداند پیشرفت چیست؟ ونتیجه آن کدامست؟ نمیگوییم رفاه خوب نیست اماآن مردمان  پیشرفته با رفاهیتی که دارند بکدام کمال انسانیت دست یافته اند آیا از چپاول اموال مردم ملت ها دست برداشته اند یا ازکشتار آنها جلو گیری کرده اند آیا اگر من وتو با آنها باشیم مانند آنها نمیشویم جهان بوسیله ترقی هایی که تو فکر میکنی  چقدر بآفریدگارش نزدیک شده که پا برهنه ها نشده اند دراین عبارات کاذب ضلالت کشورهای قسی القلب را برخ ما میکشد وحال آنکه پیامبر مهربان اسلام یک دُرّ یتیمی بودند که هیچ ثروتی ومالی نداشتند وچوپان امینی بودند که اعلام میکردند که من باهمین بی مالی و بی سرمایگی ندای توحید و نبوتم را بتمامی دنیا وآیندگان خواهم رسانید ثروتمندان و دولتمندان وملاّکها وصاحبلن مناصب وتکیه کنندگان در قصرها با آن خدم وحشمی که داشتند امر آن بزرگوار را با تعجب مسخره میکردند کاذب ضلالت بگوید ببینیم پیامبر اسلام ص که هستی را میدیدند وآینده ونهان را میگفتند وآنچه می فرمودند انجام میشد ودر امر خود پیشرفت میکردند آیا در کدامیک از این اموری که او برخ ما میکشد پیشرفت وترقی نمودند وچون درست فکر کنی مییابی که هیچیک از اینها مد نظر نبوده چون اینها مد نظر نبوده هنوز کاذب ضلالت نفهمیده اسلام از مردم چه میخواهد ومردم باشتباه از اسلام چه توقعات بی جایی دارند ودشمن از ناباوری مردم قرنها چه سوء استفاده ها کرده است پس اسلام از مردم چه مترقی ها چه پا برهنه ها چیزی خواسته که در توان هردوست مزاحمتی با اختلاف طبقاتی آنها ندارد اسلام انسانیت واقعی وحقیقی را از مردم می خواهد وراهش را خودش یاد میدهد لازم نیست از کاذب ضلالت ها آموخت شاید ریشه کار را بیان کردم تا کاذب ضلالت بداند که کجای کارش درست نیست وخرابست هم دعا ها راعوضی خوانده وهم دعای عوضی در دست داشته آدرس دهنده باو مغرض بوده وآدرسی که در دست داشته  اشتباه بوده درنتیجه عوضی دعا میخوانده چون مغرضین مانند خودش دعا راعوض کرده بودند ومعنایش را بلد نشده و شرایطش رامراعات نکرده واز هرکس که التماس دعا داشته مثل خودش عوضی بوده وعوضی ها برای عوضی مثل خودِ این عوضی دعای عوضی میخوانند و شاید بعضی از افرادی که کاذب ضلالت میبیند بردند وخوردند درست دعا کرده باشند گرچه اکثرا چپاول کرده باشند اگر هزاران انسان زیر پای پیشرفته های امروز نابود شوند کاذب ضلالت دم نزده گوسفندی که شعور ندارد وخدا آنرا برای خوراک بشر آفریده اگر عقیقه کودکی شود وگوشت آن خوراک فقرا شود وپدر ومادر حق خوردن نداشته باشند مورد تمسخر کاذب ضلالت شده است آیا در تولد کودک درخت کاشتن افضل است یا مستمندان را سیر کردن درخت را بدون مایه ای همیشه میتوان کاشت این احمق نفهمیده که پیامبر اسلام ص عقل کل هستند اگر ادیسون زحمت کشیده برق اختراع کرده اشعه ای از عقل کل در او افتاده تا خادم مردم دنیا شود وصلوات رابر صاحب اندیشه میفرستند نه بمنکر عقل کل و کاذب ضلالت سراج منیر جهان هستی را یک عرب ناشناس معرفی می کند او تیشه بریشه عقل کل و علت پیدایش هستی و قطب عالم وجود سراج وهاج وتابناک آفرینش  می زند می خواهد افکار جوانان ما را متزلزل بسازد وحال آنکه او از هر پلیدی نجس ترست او محمد وآل محمد را تنها اعرابی ناشناس ومعمولی میخواند که ادیسون نزد او از آنها برترست او کوروش راکه هیچ راهنمایی برای بشر از اودردست نیست مالک ایران میداند ومحمد وآل محمد صلوات الله علیهم اجمعین را که مالک همه عوالم وهستی ودنیا وآخرتند که خاک کربلا یتان شفاست بیگانه شمرده است وبا چهار تا متلک مرغ وخروس وفانوس و سگانی چون خودش باسم بیداری چشمان ضعیف را کور چشم کورها را از کاسه سر بیرون می آورد لعنت خدا و فرستادگان از جانب خدا ولعنت فرشتگان وهمه آفریدهای خدا براو وبرتمام دشمنان عقل کل ومبدا آفرینش یعنی بر دشمنان محمد وآل محمد باد             

 

  نظرات ()
مطالب اخیر روضه خان کیست ؟ ارتباط با جن خاتمه ناصریه پند وعبرت تزاحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه
کلمات کلیدی وبلاگ