علائم ظهور

 

1-  علائم عامه وعلائم خاصه ظهور

و از برای ظهور امام عصر سلام الله علیه علامات و نشانه‏هائی چند است پس فراگیرید آنها را و ضبط نمایید و آن علامات بر دو قسم است

علائم عامه ظهور

 یک قسم علامات عامه‏ای است که در کلیه ملک ظاهر می‏شود و هرگاه خواسته باشم که آن علامات را به تفصیل ذکر کنم ممکن نیست به طور مختصر آنکه نظر کن امروز در عالم پس نخواهی دید مگر همان علامات عامه ظهور آن حضرت را و در این زمان جمیع آن علامات ظاهر شده است.

امر بمنکر ونهی از معروف

 پس بعضی از این علامات این است که معروف در میان مردم منکر شود و منکر معروف گردد پس ملاحظه کنید که غیر از این چیزی نخواهید دید به طوری منکر معروف شده است که کسی جرأت نمی‏کند که مثلاً بگوید ظلم حرام و قبیح است و اگر کسی چنین سخنی گوید او را اذیتها خواهند کرد و منکراتی را که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی فرموده است به طوری در میان مردم معروف شده است که هرگاه کسی از آنها توبه کند و آنها را ترک کند او را سرزنشها و ملامتها کنند و او را سخریه و استهزاء نمایند و بسا آنکه او را سیاست و ترجمان نمایند(یعنی حکم کیفری بر او صادر کنند ) که چرا از فلان منصب و فلان شغل و عمل توبه کردی و اگر باطن این را عرض کنم که چگونه معروف منکر و منکر معروف شده است زهره مؤمن آب می‏شود.

ویل للمصلین

 همین نمازها منکر است نماز نمی‏کنند مگر بجهت ریا و بسوی مسجدها نمی‏روند مگر بجهت تحصیل ریاست و استحکام آن. والله که اگر نماز به دنیای ایشان ضرر داشته باشد آن را ترک خواهند کرد.

شباهت مرد وزن بیکدیگر

 و بعضی دیگر از علامات عامه شبیه شدن مردان است به زنان و شبیه شدن زنان است به مردان و قبیح‏ترین این علامت همین شبیه است مردی را شبیه به حضرت زینب می‏کنند و این اوضاع هرزگی که فراهم می‏آورند و چنان منکر معروف شده و نهی از منکر قبیح و منکر شده که نمی‏شود نفس بکشی

نظر مولای کریم درباره قسمی شبیه سازی وفیلم ها

 از این قبیح‏تر آنکه خود را شبیه به دشمنان اهل‏بیت سلام الله علیهم می‏نمایند و شبیه اعمال و افعال ایشان را به عمل می‏آورند و مؤمن را چاره‏ای نیست جز آنکه بر جمیع این اذیتها صبر کند و چه عهدها که در این مجالس شبیه بسته نمی‏شود و چه میثاقها که تازه نمی‏شود و چه رفاقتها و آشنائیها که به عمل نمی‏آید و چه هدایا و تحفه‏ها که در میان ایشان تعارف نمی‏شود و چه فسقها و فجورها که به عمل نمی‏آید و چه معاصی و فواحش که بنیان آنها محکم نمی‏شود.

2-  علائم خاصه ظهورکه پی در پی دریکسال واقع میشود

و قسمی دیگر علامات خاصه است و از جمله آنها که حتم است و البته خواهد شد خروج سفیانی است و اسم او عثمان بن عنبسه است و پدر او از اولاد عتبه بن ابی‏سفیان است و از برای او است سر بزرگی چهار پهلو و رنگ او سرخ و ازرق و مویش سرخ و ازرق می‏باشد و یک چشمش کور می‏نماید و در روز دهم جمادی الاولی که در محرم بعد از آن امام علیه السلام  ظاهر می‏شود ( قطعا اسم سفیانی را روی هر پدیده شومی مثل ظهورداعش نمی توان گذاشت گرچه صفات مشترکی هم داشته باشند زیرا بعد از هشت ماه که از ظهور سفیانی بگذرد امام علیه السلام ظهور خواهند فرمود ) از شام خروج خواهد کرد و در شامات ظاهر خواهد شد و این خبیثی است که هرگز خدا را عبادت نکرده است و در مدت ششماه پنج شهر از بلاد شام را تسخیر خواهد کرد دمشق و حُمص و فلسطین و اردن و قنسرین و مدت سلطنت او نه ماه خواهد بود هشت ماه قبل از ظهور امام و یک ماه در زمان ظهور آن بزرگوار و بعد از اینکه خروج کرد و بلاد شام را تسخیر کرد لشکر خود را دو فرقه می‏نماید یک فرقه را می‏فرستد به سوی کوفه پس کوفه را مسخر می‏کنند و دیوار مسجد آن را خراب می‏کنند و در پشت مسجد کوفه یکی از نفوس زکیه را با هفتاد نفر از اصحاب می‏کشند و اهل بغداد را هم خواهند کشت و فرقه‏ای دیگر را می‏فرستد به مدینه و مدینه را خراب می‏کنند و مرقد مطهر حضرت پیغمبر را خراب می‏کنند به طوری که استرهای خود را در مسجد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله  می‏بندند و در مسجد سرگین می‏اندازند (پس وهابی ها که قبور امامان بقیع را تخریب کرده اند پیشواز سفیانی رفته اند) و بعد از آن از مدینه بیرون می‏آیند و به سمت مکه می‏روند و آن وقت امام علیه السلام  در مکه ظاهر شده است و بعد از آنکه آن لشکر در بیابانی که آن را بیداء نامند فرود آیند و منزل نمایند همه ایشان را زمین فرو خواهد برد با آنچه دارند و نجات نخواهد یافت از آن لشکر مگر دو نفر از قبیله جهینه و ملئکه آن دو نفر را به بالهای خود خواهند زد که روهای ایشان به پشت ایشان بر می‏گردد و یکی از آن دو نفر را بشیر گویند می‏آید به مکه شرفیاب خدمت امام علیه السلام  شده و حکایت را به عرض آن بزرگوار می‏رساند و دیگری را نذیر گویند می‏آید به شام و سفیانی را از این واقعه اخبار می‏نماید.

خروج دجال جادوگر

و در همان دهم جمادی الاول که سفیانی خروج می‏کند دجال هم خروج خواهد کرد و از بعضی روایات چنین ظاهر می‏شود که او در زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله  متولد شده است و او یک چشم است و صورت کجی دارد و آن یک چشم او هم گویا در پیشانی او است و ادعای خدائی می‏کند و به مشرق و مغرب عالم می‏رود مگر مدینه و مکه و از سحر چنان به مردم می‏نمایاند که با او بهشت و دوزخی می‏باشد و سخن او این است که انا الذی خلق فسوی انا ربکم الاعلی و پیروان او بیشتر یهود و زنها و اطفال می‏باشند و این هم از علامات حتمیه است که البته خواهد شد و هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر اینکه قوم خود را از فتنه دجال ترسانید و خداوند عالم این امر را به تعویق انداخت تا در این امت ظاهر می‏فرماید.

شدید ترین  بارندگی دردنیا

و در بیستم همان جمادی الاول باران شدیدی خواهد آمد که از زمان حضرت آدم تا آن وقت چنان بارانی نیامده است و چهل شبانه روز به طول خواهد انجامید به حدی که اغلب خانه‏ها خراب خواهد شد

زنده شدن اصحاب امام زمان علیه السلام

 و می‏رویاند خداوند عالم از آن باران گوشتهای کسانی را از مؤمنین که خداوند عالم می‏خواهد از برای نصرت امام علیه السلام  زنده فرماید این است که حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‏فرماید العجب کل العجب بین جمادی و رجب

ظهور جسد امیر المیمنین علیه السلام درقرص آفتاب

 و بعد از آنکه ماه رجب داخل شد منادیی از آسمان سه ندا می‏کند اول الا لعنة الله علی القوم الظالمین دوم ازفت الازفة سوم هذا امیرالمؤمنین قد کرّ فی هلاک الظالمین یعنی این است امیرالمؤمنین که به تحقیق برگشته است از برای هلاک‏کردن ظالمان و جسد مقدس آن بزرگوار در قرص آفتاب ظاهر می‏شود به طوری که خلایق می‏شناسند آن بزرگوار را.

خورشید گرفتگی

 و در میان ماه رمضان آن سال آفتاب خواهد گرفت و در وقت طلوع فجر روز بیست و سوم ماه رمضان جبرئیل از آسمان ندا می‏کند الا ان الحق مع علی و شیعته یعنی آگاه باشید که حق با علی و شیعیان او است به طوری که جمیع خلق آن ندا را بشنوند هر کس به لغت و زبان خود و در آخر آن روز شیطان از زمین ندا می‏کند الا ان الحق مع عثمان الشهید و شیعته یعنی آگاه باشید که حق با عثمان شهید و شیعیان او است به طوری که هر کس به لغت و زبان خود آن ندا را خواهد شنید.

خراسانی یمانی طالقانی

و باز در همان دهم جمادی الاول علمی از خراسان بلند خواهد شد و علمی دیگر از یمن افراشته می‏شود و سید طالقانی از حوالی قزوین برمی‏خیزد و مردم را می‏کشد تا آنکه به کوفه می‏رسد

قتل نفس زکیه

و در روز بیست و پنجم ماه ذیحجه آن سال نفس زکیه سید حسنی که اسم او محمد بن الحسن است در ما بین رکن و مقام کشته می‏شود و این سید غیر از آن نفس زکیه است که در پشت مسجد کوفه کشته می‏شود و آنگاه وقتی است که خداوند عالم غضب می‏فرماید.

ظهور درجمعه دهم محرم

و در روز جمعه دهم محرم حضرت امام عصر سلام الله علیه قبل از ظهر در مکه ظاهر خواهد شد با لباس خفیفی و داخل مسجدالحرام می‏شود و در پیش روی آن بزرگوار هشت بز لاغر خواهد بود یا هفت و بالا می‏رود بر منبر و خطیب را می‏کشد و در خانه کعبه غایب می‏شود و چون شب شود آن بزرگوار بر بام کعبه بالا می‏رود و اصحاب خود را که سیصد و سیزده نفر باشند ندا می‏کند و در صبح آن روز همه در خدمت آن بزرگوار حاضر می‏شوند و آن بزرگوار پشت مبارک را بر خانه کعبه تکیه داده می‏فرماید هر کس خواسته باشد نظر کند به آدم و شیث پس اینک منم آدم و شیث و هر کس خواسته باشد نظر کند به نوح و سام پس اینک منم نوح و سام و هر کس خواسته باشد نظر کند به ابراهیم و اسماعیل پس اینک منم ابراهیم و اسماعیل و هر کس خواسته باشد نظر کند به موسی و یوشع پس اینک منم موسی و یوشع و هر کس خواسته باشد نظر کند به عیسی و شمعون پس اینک منم عیسی و شمعون و هر کس خواسته باشد که نظر کند به محمد و علی پس اینک منم محمد و علی و هر کس خواسته باشد نظر کند به حسن و حسین پس اینک منم حسن و حسین و هر کس خواسته باشد نظر کند به علی بن الحسین و محمد بن علی پس اینک منم علی بن الحسین و محمد بن علی و هر کس خواسته باشد نظر کند به جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و همچنین می‏فرماید تا آخر ائمه سلام الله علیهم پس اینک منم جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و می‏شمارد تا آخر ائمه

بیعت کنندگان ویاران مهدی علیه السلام

پس بیعت می‏کنند با آن بزرگوار جن و ملائکه و نقباء و نجباء پس می‏خواند آن بزرگوار جمیع کتابهای آسمانی را و بعد از آنکه ده هزار نفر با آن بزرگوار بیعت کردند و در خدمت او جمع شدند حاکمی از برای مکه نصب می‏فرماید و به عزم مدینه بیرون می‏رود و اهل مکه بعد از بیرون رفتن آن بزرگوار حاکم خود را می‏کشند و این خبر در عرض راه به آن حضرت می‏رسد پس مراجعت می‏فرماید و با ایشان مقاتله می‏کند و بعد از آنکه مسخر شدند حاکمی دیگر از برای ایشان تعیین می‏فرماید و باز بیرون می‏رود و باز اهل مکه حاکم خود را می‏کشند و باز در عرض راه خبر به آن بزرگوار می‏رسد باز مراجعت می‏فرماید و بسیاری از ایشان را می‏کشد و حاکمی دیگر از برای ایشان تعیین می‏فرماید و به مدینه تشریف می‏برد

زنده شدن شیخین درظهور

 و وارد حرم محترم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله  می‏شود و می‏فرماید کیستند اینها که در جوار جد من دفن شده‏اند عرض می‏کنند که دو خلیفه پیغمبر و دو پدر زنان آن حضرت می‏باشند پس می‏فرماید که بدنهای آن دو خبیث را بیرون می‏آورند و بدنهای ایشان تر و تازه می‏باشد و می‏فرماید آن دو را بر درخت خشکی می‏آویزند و آن درخت خشک سبز و خرم می‏شود پس حضرت می‏فرماید هر کس دوست ایشان است به طرفی دیگر رود پس دوستان ایشان بیرون می‏روند از میان مردم به سمتی دیگر و به ایشان می‏فرماید که از آن دو خبیث تبری و بیزاری جویند پس ایشان عرض می‏کنند که ما تا حال که از آنها کرامتی ندیده بودیم ایشان را دوست می‏داشتیم حال که این کرامتها را هم از ایشان دیدیم هرگز دست از دوستی ایشان بر نمی‏داریم پس حضرت امر می‏فرماید که آن دو خبیث را می‏سوزانند و خاکستر آنها را به باد می‏دهند

رجعت شیخین در رجعت

 و در هنگام رجعت حضرت پیغمبر و سایر ائمه سلام الله علیهم باز آن دو خبیث را زنده می‏کنند و جمیع گناهانی که از زمان حضرت آدم تا روز قیامت هر کس کرده و خواهد کرد بر گردن آن دو ملعون می‏گذارند که خود آن دو لعین قبول می‏کنند و حجت بر ایشان تمام می‏شود.

قتل دجال وسفیانی

و بعد از آنکه آن بزرگوار مدینه را تسخیر فرمود تشریف فرمای کوفه می‏شود و کوفه را مسخر می‏فرماید و بعد از آن دجال و سفیانی را می‏کشد

کوفه ومسجد سهله بعد از ظهور

 و در کوفه مسکن می‏فرماید و مسجد سهله حرمسرای آن بزرگوار است و مسجد کوفه محل حکومت و قضای او و وقتی که آن بزرگوار وارد کوفه می‏شود لشکر آن بزرگوار چهل و شش هزار ملائکه و چهل و شش هزار جن و چندین هزار از آدمیان می‏باشند

آزمایش وفرار وبازگشت مؤمنان

 و روزی آن بزرگوار در بالای منبر در مسجد کوفه می‏فرماید باید بیعت کنید با من به چنین و چنین و بیرون می‏آورد فرمانی به مهر و خط مبارک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله  که باید با آن بزرگوار به همان طور که فرمایش می‏فرماید بیعت کنند و هنوز آن نامه از خط مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله  تر می‏باشد پس جمیع مؤمنان از شنیدن آن کلام چندان وحشت کرده که متفرق شده و فرار می‏نمایند چنانکه گوسفند رم کند مگر وزیر آن حضرت و یازده نقیب و شما اگر آن فرمایش را بشنوید و فرار نکنید از ضعف شما است که نمی‏فهمید معنی آن کلام را چنانکه جنیانی که در آن مجلس حضور دارند وحشتی نمی‏کنند و نمی‏روند و کسانی که فرار می‏کنند در اطراف زمین تفحص می‏کنند و نمی‏یابند به جز آن بزرگوار امامی پس مراجعت می‏کنند به خدمت آن بزرگوار و باز همان بیعت بر ایشان عرض می‏شود باز وحشت کرده فرار می‏کنند و در اطراف زمین می‏گردند باز چون امامی نیابند مراجعت نمایند و در مرتبه سوم با آن بزرگوار به آن طور بیعت خواهند کرد.

مدت پادشاهی امام زمان علیه السلام

و مدت پادشاهی آن بزرگوار هفت سال خواهد بود و خداوند عالم در آن زمان شب و روز را بلند می‏کند که هر شبانه روزی به قدر ده شبانه روز از سالهای این زمانها می‏شود که مدت سلطنت آن حضرت هفتاد سال از سالهای این زمانها خواهد بود و از برای هر انسانی عمری است

مدت عمر این جهان

و مدت عمر عالم صد هزار سال است بیست هزار سال اول آن دولت باطل است یعنی باطل در عالم یافت می‏شود و حق و باطل با یکدیگر ممزوج می‏باشند و بعد از بیست هزار سال دولت باطل تمام می‏شود و حق خالص می‏شود

باطل شدن همه حکومتهادرظهور

 و در زمان ظهور امام سلام الله علیه پادشاهیها و سلطنتهای دنیا باطل می‏شود چنانکه آن بزرگوار لشکری می‏فرستد بر سر روم و بر روی آب عبور می‏کنند و روم را فتح می‏کنند و آن بزرگوار به جز اسلام چیزی قبول نمی‏فرماید و به جزیه و فدا راضی نمی‏شود

درظهور فرماندهان وظیفه خود را درکف دست خود می خوانند

 و از عجایب آن زمان این است که آن بزرگوار امر می‏فرماید به حکام و امراء خود که در هر واقعه و حادثه‏ای که بر ایشان وارد شود و حکم آن را ندانند نظر کنند به کف دست خود و حکم آن را در کف دست خود نوشته خواهند دید

باگردانیدن فراریهای از وطن

 و آن بزرگوار لشکری می‏فرستد بر سر فرنگ و جمعی از بنی‏امیه فرار کرده‏اند و به فرنگ پناه برده‏اند پس آنها را از فرنگیان می‏گیرند

تسخیر همه دنیا

و آن بزرگوار لشکر می‏فرستد به جمیع بر و بحر عالم و جمیع عالم را تسخیر می‏فرماید

ابر هواپیمای امام زمان است

 و آن بزرگوار در بعضی از سفرها بر ابر سوار می‏شود

پیراهن نسوز یوسف

 و پیراهن حضرت یوسف سلام الله علیه را می‏پوشد و آتش بر بدن مقدس او کارگر نمی‏شود

نیروی اصحاب امام زمان علیه السلام

 و می‏گذارد دست مقدس خود را بر سر اصحاب خود پس هر یک به قدر چهل مرد قوت به هم می‏رساند و خوف از او زایل می‏شود و به هر سمت که موکب همایون را معطوف فرماید تا یکماه راه ترس و رعب در دلها قرار می‏گیرد

روش قضاوت امام زمان علیه السلام

 و آن بزرگوار مانند حضرت داود علیه السلام  حکم بر باطن می‏فرماید و بسا آنکه حکم فرماید که میراث صد ساله را کسی به دیگری واگذارد و بسا آنکه بر خطرات قلبیه حکم فرماید

کوفه مسجد سهله نجف درظهور

 و محل سلطنت آن بزرگوار کوفه خواهد بود و آباد شود کوفه پنج فرسخ در پنج فرسخ و محله‏ای از کوفه که آن را محله هَمْدان گویند یک وجب زمین را یک وجب طلا می‏دهند و سایر محلات ارزان‏تر است یک وجب زمین را یک وجب نقره می‏دهند و مسجد کوفه محل حکومت و قضای آن بزرگوار است و مسجد سهله خزینه و انبارهای آن حضرتست و نجف خلوت و حرمسرای آن حضرت خواهد بود و نجف به طوری آباد خواهد شد که کربلا قبرستان آن خواهد بود

 

پیشگوئی درباره بغداد

 و اما بغداد پس قبل از ظهور آن بزرگوار به طوری آباد خواهد شد که آن را بهشت دنیا بنامند پس ناگاه خداوند عالم اهل آن را مبتلا خواهد کرد به طاعون و زلزله و سایر بلاها مجملاً هر بلائی بر هر کس نازل شده خداوند عالم بر اهل بغداد هم نازل خواهد کرد حتی طوفان و طوفان ایشان طوفان خون خواهد بود و به طوری ویران و خراب خواهد شد که اگر کسی از آنجا عبور کند بگوید که می‏گویند اینجا بغداد بوده

آسایش وامنیت بعد از ظهور

 و در زمان آن بزرگوار دنیا به طوری امن و امان خواهد شد که اگر پیرزالی طبقی از طلا بر سر خود گذارد و از مشرق به مغرب رود کسی متعرض او نخواهد شد و طوری عدل و داد در عالم ظاهر شود که گرگ با گوسفند راه رود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید