قبله

قبله بروزن فِعله مانند حرفه یعنی پیشگاه وجلوروقرارداده شده که درظاهر این دنیامنظور مکانی است که بفرمان خداوند پاره ای از کرداربدنی وعبادات جسمانی گرد آن و یا رو بآن و یا داخل آن صورت پذیر است که اززمان حضرت آدم تا کنون داری تحولاتی از سوی خداوند بوده است چنانکه در سوره یونس آیه 87 فرموده وَ أَوْحَیْنا إِلى‏ مُوسى‏ وَ أَخیهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِکُما بِمِصْرَ بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَة وَ أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنین‏

 و به موسى و برادرش وحى کردیم که شما دو تن براى قوم خود در مصر خانه‏هایى ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روى هم قرار دهید(چون از یک پادشاه ستم پیشه درناامنی قرار گرفته بودند دستور داده شد که رو بخانه های یکدیگر نماز بگذارید ) و نمازرا برپا دارید و مؤمنان را مژده ده.

تا اینکه بیت المقدس قبله شد وبالاخره توسط خاتم الانبیاءصلی الله علیه وآله قبله مسلمین کعبه قرار داده شد چنانکه درآیه 144سوره بقره فرموده است  فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ در این آیه شریفه خداوند حضرت محمد صلی الله علیه وآله را مخاطب قرار داده و فرموده همانا ما  تو را به قبله‏اى که بآن خشنود باشی برمیگردانیم  پس روى خود را به  سوى مسجدالحرام کن – وسپس دنباله آیه فرمان خدا بعموم نمازگزاران است که -  وهر کجا بودید، روى خود را به جهت مسجد الحرام بگردانید. پس در این آیه شریفه بطور صریح جهت مسجد الحرام قبله اهل دنیاست چراکه کعبه در او واقع است وکعبه خانه حرم برای برقراری دین ومعیشت مردم است چنانکه دراین روایت است  عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ جَعَلَ‏ اللَّهُ‏ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ‏ الْحَرامَ‏ قِیاماً لِلنَّاسِ‏- قَالَ جَعَلَهَا اللَّهُ لِدِینِهِمْ وَ مَعَایِشِهِمْ. پس جهت مسجد الحرام قبله است که همان شطر المسجد الحرام باشد وشطر یعنی جهت وسمت وما می دانیم که جهات اصلی چهار است شمال وجنوب ومشرق ومغرب ومراد ازمغارب ومشارق ضلع مغرب ومشرق است که در طول سال تشکیل داده می شود زیرا درجات طلوع وغروب هرروزی باروز دیگر متفاوت است بنابر این شمال وجنوب شرقی وغربی دراین مسأله لحاظ نشده  پس کعبه قبله کسانی است که در مسجد الحرام باشند ومسجد الحرام قبله است برای کسانی که درحرم باشند وحرم قبله است برای اهل دنیا حالا کشورهائی که مسجد الحرام سمت ضلع غرب آنهاست جهت حرم آنها غرب است و تمامی میان شمال وجنوب قبله آنهاست ودر عبادت پشت را بشرق می کنند برعکس کسانی که قبله آنها درحین عبادت بسمت وجهت شرق است که همۀ ضلع شرق قبله آنهاست وپشت را بطرف غرب می کنند ونیز کسانی که قبله آنها شمال است در نماز وعبادت تمامی ضلع میان مغرب ومشرق قبله آنهاست و پشت را بطرف جنوب می کنند وهمچنین کسانی که قبلۀ آنها بجهت وسمت جنوب واقع است تمامی آنچه میان این شطر قرار گرفته قبله آنهاست چرا که کعبه برای آنها در این جهات واقع شده است مانند قبله اهل ایران وعراق که بخصوص روایت در حد قبله آنها از امام محمد باقر وامام رضا علیهما السلام رسیده که در کتاب کافی است که مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ کُلُّه – یعنی همۀ قسمتهائی که درمیان مشرق ومغرب واقع شده است قبله است باین معنا که نسبت بکعبه هیچ جزئی از آن از جزء دیگر اولویتی ندارد پس بهر جزئی از اجزاء شطر روکنیم کفایت می کند وقبله است وهیچ نیازی به این دقت کاریها نیست تا بخواهیم نقطه روبرو شدن باکعبه را پیدا کنیم زیراکه از دیدگاه هندسی چنین امری محال است زیرا که کروی بودن زمین ثابت می کند که هر کس که رو بجائی کند تقریبا بعد ازچهار فرسخ از محاذی بودن با همه موجودات روی زمین خارج شده ومحاذی با جو و ستارگان واجرام می شود واگر خطی ازروی زمین ازمقابل نمازگزاران کشیده شود هرکدام که سرموئی بادیگری انحراف داشته باشد درفاصله کمتر ازچهار فرسخ یکی از مشرق ودیگری از مغرب او سردرمی آورد وهرکس رو بجائی است که دیگری نیست پس چگونه ممکن است همه مسلمین جهان تنها محاذی کعبۀ 12×12متری قرار بگیرند پس چاره ای نیست مگر پناه بردن بفرماشات  اهل بیت عصمت وطهارت که تفسیر همان شطردرقرآن است ودر جامع الاحکام می فرماید : الذی یستنبط من الاخبار اتساع امر القبلة و لایحتاج الی ما ذکروه من علم النجوم و الهیئة و التکلفات الشاقة و انما یصلی نحوها عرفا فی البلاد البعیدة و اما من یشاهد البنیة فیستقبل عینها .یعنی مطلبی که از اخبار اهل بیت عصمت وطهارت در امر قبله استنباط می گردد این است که امر قبله وسعت دارد وهیچ گونه نیازی بتلاش وکوشش ودقت ندارد ودر کتاب الصلوة آورده اند واهل الدنیا یتوجهون الی الحرم وهو شطر المسجد الحرام تقریباً ولایمکن للبعید معرفة نفس الحرم الا بهذا التقریب یعنی اهل دنیا رو می کنند بسمت حرم یعنی مسجد الحرام واین رو کردن بسمت وجهت مسجد الحرام لازم نیست از روی تحقیق ودقت باشد همین مقدار که تقریبا بطور تقریب عرفی رو بآن کنند کافی است چراکه در راههای دور و اماکن دوردست شناخت نقطه ای که روبرو با حرم باشد ممکن نیست مگر بهمین وجه تقریبی . در کفایة المسائل آمده است که : کعبه قبله است از برای اهل مسجد الحرام ومسجد الحرام قبله است از برای حرم وحرم قبله است ازبرای اهل دنیا چنانکه در احادیث وارد شده واتفاق جمیع فقها براین است مگر آنکه بعضی دقتی بخیال خود کرده اند که اگر فرض کنیم که کسی در حرم نظر کند وعین کعبه را مشاهده کند آن جاهائی که از مسجد مقابل کعبه نیست قبله آن شخص نخواهد بود واین خیال منافات دارد با صریح قول خداوند جل شأنه  فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ . وشطر سمت و جهت است و منافات دارد با توسعه ای که در احادیث در امر قبله قرار داده اند وعسر وحرج راازدین برداشته اند وعسر وحرج شدیدی است بلکه بطور عادت محال است که عین کعبه از برای غیر مشاهدین معلوم گردد که مقابل است با شخص غائب .

حالا مثلا اگر عینکی اختراع کردند که چون بچشم زدیم مسجد الحرام را ببینیم مسألۀ بعد در کفایة المسائل پاسخ آنرا وامثال آنرا ازداخل هواپیما وغیره واعماق دریاها و زیر زمین می دهد که فرموده اند:

کعبه وسمت آن قبله است از زیر زمین گرفته تا آسمان –

دیگر اینکه هنوز که ما چنین دستگاهی ندیده ایم در فرض پدید آمدن برای همه کس میسر نیست و نیاز بخرج کردن ورسیدن بامری که مکلف نیستیم نداریم .اگر اختراع شد و پولداران خریدند واستفاده کردند نماز بی پول ها وکسانی که متمکن نیستند باطل نمی شود

 پس اگرکسی سمت وجهت راندانست لازم است جستجوی آنرا بنماید پس فرموده اند: لانعرف خلافاً فی وجوب تحصیل العلم الی الجهة مهما امکن یعنی خلافی نیست در اینکه مکلف باید جهت را بداند وتا جائی که ممکن است علم بجهت را حاصل کند تا اینکه فرموده اند : وهی السمت الذی یعلم وقوع الحرم او الکعبة فی بعض اجزائه غیر معلوم بعینه یعنی جهت همان سمتی است که می داند حرم یا کعبه در پاره ای از اجزاء آن قرار گرفته ولی بعینه مشخص نباشد . ادامه دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید