انقلاب خاموش

            

بسم الله الرحمن الرحیم  

                      انقلاب خاموش

               تیاسر-  قطب نما - تیامن

هر مسلمانی که در کشورهای اسلامی سفر کرده باشد مشاهده نموده که قبله مساجد قدیم نسبت به مساجد جدید وقبله قبرستانهای قدیم نسبت به قبرستانهای جدید سی یا چهل درجه یا بیشتر یا کمتر تغییر یافته است  واین انقلاب خاموش حتی در مشاهد مشرفه نفوذ پیدا کرده وحتی نسبت بقبور امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین هم اعمال می گردد  وبرخی نزد ضریح امیر المؤمنین علیه صلوات المصلین براست می چرخند و در قم هم همینطور شده وبا توجه باینکه علمای برجسته و قدیمی باستناد بقرآن وروایات ما بین مغرب و مشرق را قبلۀ ایران وعراق ذکر کرده اند وآسانی امر قبله را برای مکلفین روشن ساخته اند وازدقت کاری و درجه بندی معاف کرده اند زیرا باندازه سر موئی انحراف دو شاخص برحسب انحراف حرکت زاویه حدود چهار فرسخ بعد از دو شاخص مغرب تا مشرق یا زمین تاآسمان ازهم فاصله پیدا می کنند و بنا براین هیچ  کس از شهر های دور رو بکعبه نماز نمی خواند راز  این امر را امام صادق علیه السلام روشن ساخته اند چنانکه حدیث آن ذکر میشود                درکتب مصادر وروائی شیعه بابی است در باره اینکه مستحب است که در نماز انسان بسمت چپ مایل شود وعلت آنرا امام صادق علیه السلام چنین فرموده اند :

همانا زمانی که خداوند سنگ حجرالاسود را از بهشت فرود فرستاد وآنرا درجایگاه خودش قرار داد حدود حرم طوری قرار داده شد که نور حجر الاسود بآنها می تابید واین محدوده از طرف راست کعبه چهار میل بود و سمت چپ کعبه هشت میل بود که تمام آن نور در دوازده میل می تابید پس اگر انسان بسمت دست راست مایل شود از حد قبله خارج میشود زیرا محدوده حرم از سمت راست کم است ولی اگر بسمت چپ مایل شود چون حدود آن وسعت دارد نماز گذار از حد قبله خارج نمیشود               

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبَبِ التَّیَاسُرِ فِی الصَّلَاةِ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لَمَّا أَنْزَلَهُ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِی مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ الْحَرَمِ مِنْ حَیْثُ یَلْحَقُهُ نُورُ الْحَجَرِ فَهِیَ عَنْ یَمِینِ الْکَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْیَالٍ وَ عَنْ یَسَارِهَا ثَمَانِیَةُ أَمْیَالٍ کُلُّهُ اثْنَا عَشَرَ مِیلًا فَإِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْیَمِینِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ الْحَرَمِ وَ إِذَا انْحَرَفَ ذَاتَ الْیَسَارِ لَمْ یَکُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ الْقِبْلَة

روی إن ما بین المغرب‏ و المشرق‏ قبلة پاورقی کافی 3ص300

---------------------------------------------------اسناد : جامع الاحادیث بروجردی باب استحباب التیاسر عن القبلة وعلته ج4باب 5ص588 – وسائل الشیعه بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّیَاسُرِ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ مَنْ وَالاهُمْ قَلِیلاجلد 4ص305– مستدرک الوسائل ج3ص180 – بحار الانوارجلد 81ص54 –مناقب آل ابیطالب-

________________________

                     قطب نما

قطب نما که در جهت یابی ازآن استفاده میشده ساده ترین آن این بوده که سوزنی را روی کاغذ نازکی می گذاردند وکاغذ را درظرفی روی آب می نهادند وچه بسا کاغذ پائین می رفت وسوزن روی آب می ماند اما سر سوزن بطرف قطب شمال می ایستاد و شروطی هم دارد مثلا اگر زیر زمین ویا اطراف آن آهن ویا آهن ربا باشد سر سوزن بطرف آن می چرخد و قطب نماهم همین طور است مگر اینکه براثر تجربه برای هر شهری درجه ای قائل شده اند که در هر شهری پشت که بقطب شمال نمودیم باید چند درجه بطرف دست راست بچرخند وبا وجودیکه این قاعده های قطب نما درقرآن و حدیث وجود ندارد ولی اهل اجتهاد براثر تجربه باین عمل رسیده اند که براساس آن قبله های قدیم را بسمت راست می گردانند و حال آنکه روایت امام صادق علیه السلام این عمل را رد میکند وعقل آن روایت را می پذیرد و سهولت امر قبله این انقلاب خاموش را منقلب می سازد بخصوص در نماز های مستحبی که قرآن فرموده است اینما تولوا فثم وجه الله یعنی بهر طرف رو کنید همانجا روی خداست وقطعا در بلاد مذکور برای ادای نمازهای واجب رو بشمال و رو بمغرب و رو بمشرق نماز باطل است پس عمل به تیامن که کار اهل خلاف بوده تخطئه کردن پیشینیان است بخصوص شیعه را و توهین بعمل امامان وسیره گذشتگان است و بهتر همان بود که راه سهولتی که قرار داده اند پیموده شود وحتی فرموده اند اگر در نماز جماعت امام و ماموم هر دو بین مغرب و مشرق باشند اما یکی تیاسر کند و دیگری تیاسر نکند نماز هردو صحیح است چون از بین مغرب ومشرق خارج نشده اند . حال اگرقطبنما قطب شمال را نشان میدهد پس قطعا جهت خلاف آن که 180درجه باشد یعنی سمت جنوب قبلۀ ایران وعراق است طبق روایت بین المغرب والمشرق قبله و با توجه به تفاوت مشارق و مغارب در طول سال نیازی بدرجه بندی شهرها نبود زیرامحل طلوع وغروب خورشید هر روزی با روز دیگرتفاوتی دارد که در بلندترین روز سال و در کوتاهترین روز سال 90درجه از اعتدال خارج میشود وچه بسا نماز بطرف مغارب خوانده شود که در بلاد ما نماز بطرف مغرب خلاف روایت است و گرنه اگر قطب نما را دور کعبه یا دور شهر مکه طواف دهند عقربۀ قرمز آن دائما طرف کعبه یا حرم را نشان نمی دهد وبطرف آن نمی چرخد بلکه یک عقربه قطب رانشان می دهد وعقربه قرمز بلا تکیف می شود .

اگرکسی گوید که امور محسوس جهان براساس قطب نما در جریان است وهیچ خطائی درآن نیست وهوا پیماها وکشتی ها همه بوسیله آن هدایت می شوند پس چگوته ممکن است وسیله مجرب در امر دین حجیت نداشته باشد عرض میشود که کسی منکر محسوسات نیست ولی قیاس کردن وسائل نقلیه ومتحرک را با امر ساکن دچار اشکال شده ستاره قطبی درآسمانست وقطب نما بطرف آن می رود اما مکه روی زمین است ودر بلاد دور نسبت بنماز گزاریکی بسیار پائین ویکی بسیار بالاست که روبرو شدنشان باهم از هیچ جهتی ممکن نیست چون زمین کروی است ونماز گزارمستقیم با ستارگان آسمان روبروست وبطور انحنا اگر سرموئی کج وراست شود برحسب حرکت زاویه تا مکه مغارب ومشارق بیشماری راطی می کند پس ناچار باید تسلیم امر غیبی شد و جزو الذین یؤمنون بالغیب گردید وآن نورغیبی را که امام صادق علیه السلام بیان فرمودند و درکتب شیعه آورده اند ودر این مقاله ذکرشد اذعان نمود تا امر محسوس وامر غیبی مؤید یکدیگر گردند پس دقت کاری بسیار را درامر قبله معاف دانسته اند .

در کتبی مانند أعلام الدین فی صفات المؤمنین، ص: 137مجموعه ورام جلد 2ص227درحدیثی  این عبارت از امام حسن مجتبی صلوات الله علیه وارد شده

 وَ قَالَ الْحَسَنُ وَ قَدِ اکْتَنَفَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ هُوَ یَبْکِی لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِینَ اطَّلَعَ مِنْ بَابِ مَسْجِدِکُمْ مَا عَرَفَ شَیْئاً مِمَّا کَانُوا عَلَیْهِ إِلَّا قِبْلَتَکُمْ‏ هَذِه‏

 یعنی گروهی از اصحاب آن حضرت کنار آن بزرگوار حضور داشتند که در میان آنها حضرت گریان بودند و درهمان حال می فرمودند که اگر یک نفر از  مهاجرین پیامبر صلوات الله علیه از درب این مسجد شما وارد شود هیچ امری از امور دین را که برآن استوار بودند برسر جای خود نمی بیند (یعنی همه راتغییر داده اند ) بجز همین قبله شما .......

وهمانطور که ملاحظه ومقایسه می شود از زمان رسول الله تا زمان امام حسن مجتبی فاصله ای نیست و امام مجتبی علیه السلام بجز قبله همه چیز را وارونه معرفی می کنند حال ببین آیا از زمان امام حسن مجتبی تا بحال قبله را دست کاری نکرده اند این مقاله مستبصرین رابرحقیقت امر دلالت می کند تا خود جستجو کنند وبدون تقلید از نویسنده ببینند که حقیقت امر چیست چنانکه بعضی از علماء ذیل این حدیث شریف پاورقی زده اند وعرضه داشته اند یابن رسول الله پس از شما قیله راهم تغییر دادند 

 

 

/ 1 نظر / 62 بازدید
سلام

سلام خوشحال می شوم به دیدار من بیایید و تبادل لینک کنیم راستی با عضویت در دیدار می تونید یک دامنه رایگان هدیه بگیرید امیدوارم موفق باشین.