داعش باقرآن چه می کند ؟

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 داعش باقرآن چه می کند ؟

نمونه آیاتی متشابه ومبهم که داعش بسبب آن بی خبران ازقرآن را گول می زند و درآندوریدهای جوانان  مشاهده میشود

گول خوردگان داعش آیاتی متشابه ومبهم رااز قرآن مانند خوارج سرنیزۀ الکترونیکی ازطرق آندورید وغیره نموده اند بامید اینکه  شاید بتوانند جوانان شیعه راهم بربایند غافلند از این که مغز قرآن نزد شیعه است وشیعه جهان را ازحقیقت قرآن آگاه ساخته و می سازد وشیعه بی خبری امثال داعش راازمعنای قرآن نشان داده ومی دهد درواقع میتوان یاد آور شد که : داعش داء عاش من زمن رسول الله صلی الله علیه وآله وغصب خلافة مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام  الی الآن ویعیش حتی یُخرِج القائمُ عجل الله فرجه اولَ ظالم ظلم حق محمد وآله من قبریهما ویحرقهما مع سائر الفراعنة وحینئذ یهلک آخر تابع لهما علی ذلک اللهم العنهم جمیعا. یعنی داعش یک بیماری مسری است که از زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و اززمان غصب خلافت مولایمان امیر المؤمنین علیه السلام تا کنون زندگی می کند و زنده است  تازمانی که حضرت مهدی علیه السلام آن دو ظالمی راکه حق محمد وآل محمد راگرفتند از قبربیرون آورند و با سایر فراعنه بسوزانند ودرآن وقت است که اینگونه زیر مجموعه ها (مثل بروز شدۀ وهابیت بنام داعش دراین زمان) نابود خواهند شد

دراینجا فریب دادن توسط آیات قرآنی است که دواعش بآنها استناد کرده اند وگمان کرده اند که اسلام واقعی دراین آیات نهفده شده است وداعش راعامل باین آیات می دانند وتمام مسلمینی راکه داعش را قبول ندارند مشرک و یا کافر ویا مرتد دانسته وخود رامجری احکام دریافتی خود ازاین آیات پنداشته اند و آیه شریفه را که الآن ذکر می کنیم یعنی آیه 7سوره آل عمران رااگر دیده باشند توجیه باطل کرده اند  ویا اینکه بقرآن مراجعه نکرده اند زیرا که  این آیۀ شریفه اساس امر آیات قرآن را معین می کند تا خواننده قرآن گمراه نشود وفرموده : هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ فی‏ قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ‏ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ یعنی اوست خدایی که قرآن را بر تو (ای رسولخداص) فرستاد که برخی از آن آیات محکم (صریح وروشن )است که اصل و اساس و مرجع سایر آیات کتاب است و برخی دیگر متشابه است، و آنان که در دلشان میل بباطل است از پی آیات متشابه می روند تا آیات قرآن را بسوی باطل تأویل کنند وایجاد آشوب وفتنه کنند  ، در صورتی که تأویل صحیح  آن را جز خدا و پاینده گان در دانش(یعنی عترت) کسى نمى‏داند. [آنانند که‏] مى‏گویند: «ما بقرآن ایمان آوردیم، همه [آیات چه محکم و چه متشابه‏] از جانب پروردگار ماست»، و جز خردمندان کسى برداشت صحیح (ازقرآن ) نمی کند.تمام شد ترجمه مختصری از آیه شریفه وهربخشی ازاین آیه شریفه احتیاج بدقت وتأمل و تفکر دارد که دراین مختصر نمی گنجد. پس طبق راهنمائی خود قرآن مجموعۀ آیات قرآن دو قسم است یکی آیات محکم قران که واضح وصریح وروشن است ومحل وقوع آن مشهود است ویکی آیات متشابه که محل وقوع آن روشن نیست ومی توان ازآنها معانی بی ربط وخلاف واقع بلکه باطل را برداشت کرد وفتنه گران سوء استفاده می کنند فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ درپی آیات متشابه می روند پس قرآن همانگونه که هدی للمتقین است گمراه کننده هم هست یُضِلُ‏ بِهِ کَثیراً وَ یَهْدی بِهِ کَثیراً وَ ما یُضِلُ‏ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقینَ (26بقره) گروه بسیاری با همین قرآن گمراه می شوند وگروه بسیاری هم بسبب قرآن هدایت می یابند وجز افراد فاسق کسی بسبب قرآن گمراه نمیشود مطلب مشترکی که دواعش از این آیات شریفه گرفته اند جواز آدم کشی بنام کافر ومشرک و امثال آنست و حال آنکه هرگزدرشیعه اثنا عشریه چنین جوازی نبوده ونیست و شاخص بارزاین مطلب برای شیعیان دوازده امامی امامان معصوم علیهم السلام هستند که بآنها عترت گویند چنانکه در سفارش حدیث متواتر رسولخداست صلی الله علیه وآله که فرموده :  إنّی تارک‏ فیکم‏ الثقلین کتاب اللّه و عترتی لن تضلّوا ما إن تمسّکتم بهما یعنی همانا من در میان شما دو موجود گرانبها می گذارم یکی کتاب خدا و دیگری عترتم وتازمانی که بایندو باهم چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشوید و موقعیت قرآن و پیامبر وسیزده معصوم سلام الله علیهم اجمعین درشیعه روشن است پس با توجه بقبل و بعد این حدیث شریفِ که طولانی است و دراولین کتاب شیعه بنام سلیم بن قیس کاملا مبرهن است  از زمان رسولخدا صلی الله علیه وآله تا غیبت آخرین شخص عترتش یعنی حجة بن الحسن المهدی عجل الله فرجه سیره وحرکت عترت دقیقا  وارونۀ برداشتهای دواعش است لذا معنای ظاهری امثال اینگونه آیات قرآن را متشابه گویند  چنانکه کاملا روشن است که بگونه ای امر شهادت ومظلومیت ومقهوریت اهل بیت عصمت و طهارت همۀ جهان اسلام وغیر اسلام رافراگرفته است که برای مظلومیت اهل بیت هیچ جای شبهه وریبه ای نزد صاحب کمترین ادراکی دردنیا نمانده وقطعا قاتلین امامان معصوم علیهم السلام امثال همین آیات متشابه  را علیه عترت پیامبر خواندند ونوشتند و منتشر کردند حتی اینکه حضرت سید الشهداء صلوات الله علیه را خارجی نامیدند - ودرفیلمی دیدم که دواعش خدا زده درروز عاشورا جشن داشتند وپایکوبی می کردند- ودرمیان عترت پیامبر صلی الله علیه وآله تنها امام حسین صلوات الله علیه براساس شرایط گوناگونی که داشتند از نظر یاران ومکان وزمان وعهد نامه وغیر ذلک  در وقت دفاع از مظلومیت خود عده ای ازمهاجمین ومتجاوزین را بدرک واصل نمودند وسپس شهید شدند اما سایر معصومین علیهم السلام بدون هیچ دفاعی شهید شدند وشیعیان هم بعد از شهادت آنها هیچ قیامی علیه فرعون زمانشان که قاتل امامشان بود  نکردند بااینکه قرآن درخانه اهل بیت نازل شده بود وآنها باقرآن بودند وهستند و قرآن با آنها بوده وهست چنانکه خود قرآن می فرماید : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‏ (حجر9)و إِنَّا جمع است یعنی همانا ما ونحن هم جمع است که تأکید همان ما می باشد نَزَّلْنَا هم جمع است یعنی نازل کردیم ولحافظون هم جمع است واما ذکر مفرد است که قرآن است واین جماعت همان عترتند که قبل از نزول قرآن توسط جبرئیل و پس از نزول قرآن با قرآن بوده وهستند پس چهارده معصومند هریک قرآن  ناطق و توضیح بیشتر رادر مقاله نور من النور آورده ایم  و اما هرگز چنین آیات متشابهی را باینگونه که دواعش معنا می کنند نه خود ائمه عمل کرده اند ونه ازشیعیان خواسته اند که اینچنین بکار بگیرند بلکه از زمان وفات رسول خدا راصلی الله علیه وآله تاظهور حضرت مهدی علیه السلام را دوران هُدنه نامیده اند وهُدنه یعنی صلح چنانکه درمعنای هُدنه آمده است :الهُدنة الصلح و الموادعة بین المسلمین و الکفّار و بین کلّ متحاربین‏ . هُدنه یعنی سازش وصلح و رها کردن دشمنی با یکدیگر را درمیان مسلمانان وکفار وهر نوع جنگی پس درهمین جا شما خواننده عزیز تکلیف خود را بطور کلی در برابر اینگونه آیات متشابه دانستید اما ما باز هم قدری دراین باره توضیح می دهیم پس می بینیم که خداوند کارتمام هستی را با واسطه واسباب می گرداند وهرگز معنای شرک این نیست که وهابیت شیعه را متهم بآن کرده اند بلکه وجود واسطه گان درگاه الهی اصل معنای قدوسیت وتنزیه خداوند است که فرموده لاتدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وفرموده : سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ (180صافات) وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلینَ (181) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمین‏ -در این سه آیه بنگریم که اولا خداوند بااینکه پروردگار عزت است اما از آنچه میگویند منزه است ورب العزة بودن او برقرار است وشرکی هم درکار نیست بلکه تنزیه همین است که او رب العزه باشد ومرسلین هم واسطه اند که سلام که نام خداست برآنهاست  ومسلما حمد هم غیر از خداست که مال خداست والحمد لله رب العالمین شرک نیست بلکه اصل ایمانست پس مرسلین واسطه گان درگاه الهی هستند مانند حمد وعزت وهرگز شریک خدانیستند بلکه از اسباب های کارهای خدایند پس اوصیای انبیاء هم واسطه اند ازاین رو محمد وآل محمد بزرگترین واسطه گان درگاه الهی هستند که همه خلق بسبب آنها بخدا می رسند که اگر آنها نبودند خدا شناخته نمیشد پس قرآن فراوان  بامروساطت ناطق است ودرجائی که خداوند همراه ملائکه برپیامبر صلوات می فرستند و می فرماید إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ‏ عَلَى النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلیماً (الاحزاب56) پس ملائکه شریک خدا نشده اند بویژه درآیه بعد خداوند بهمراه تمام لعنت کنندگان منکرین وسائط الهی رالعنت کرده است یعنی کسانی راکه امور آشکار وروشنی را که خداوند نازل کرده (مثل جریان غدیر خم وولایت چهارده معصوم ووساطت کلی آنهارا ) پنهان می کنند  وفرموده : إِنَّ الَّذینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ‏ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ‏ اللاَّعِنُونَ (159البقره) پس از این آیه شریفه روشن است که تمام واسطه گان امور الهی که وهابیت آنها را درشیعه شرک برای خدا ساخته اند وهابیون را ودواعش وامثال آنها را لعنت می کنند وما هم بالتبع وشرح آیه شریفه می گوئیم لعنت خدا وواسطه گان ومقربان درگاهش ولعنت روح القدس وجبرئیل ومیکائیل ولعنت اسرافیل و عزرائیل ولعنت تمام اعوانشان ولعنت تمام ملائکه آسمانها وزمینها ولعنت تمام ساکنین آنها ولعنت فرشتگان بهشت و دوزخ ولعنت هر واسطه  خیری ولعنت هرواسطه شری بروهابیت وبردواعش و بر دشمنان محمد آل محمد آمین یارب العالمین . اکنون ما آیات متشابه داعشی را عینا می آوریم تا هم آن اخابیث نگویند چرا آیات رانیاوردی وهم اگر کسانی که این مقدمه مختصر را خواندند خرابی ریشه کار آنها را باراهنمائی که از قرآن شد دریابند واگر فرصتی شد باز تک تک آنها راهم رسیدگی می کنیم گرچه  امر واضح است

سخن داعشی و13-آیه متشابه ومبهم که سرنیزه کرده اند :

 باز منکر میشین که داعش اسلام واقعی است؟

1-   یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ وَلِیَجِدُواْ فِیکُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ.

ای کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند. و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است!  (سوره توبه آیه 123)

پاسخ طتنجیه :

گرچه زمان زمان هدنه است اما امثال اینگونه آیات شریفه بی مصداق نمی ماند چنانکه درکتاب امالی صدوق ترجمه کمره ای آورده : فرمود رسول خدا جوخه‏اى را بجهاد فرستاد و چون برگشتند فرمود مرحبا بمردمى که‏ جهاد اصغر را انجام دادند و جهاد اکبر بر عهده آنها است عرض شد یا رسول اللَّه جهاد اکبر کدامست؟ فرمود جهاد با نفس سپس فرمود بهترین جهاد از کسى است که با نفس خود که میان دو پهلو دارد بجنگد. بنا براین هرمؤمنی موظف است با صفات زشتی که نزدیک اوست باجدیت تمام بجنگد .پس جهاد اکبر کجا وعنان گسیختگی داعش ملعون کجا؟ 

_______________________________

2-   فَإِذالَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا

فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِکَ وَلَوْ یَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَکِن لِّیَبْلُوَ بَعْضَکُم بِبَعْضٍ وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَن یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ.

چون با کافران روبرو شوید، باید گردنشان را بزنید. تا آنگاه که از خونریزی بسیار دشمن را از پا در آوردید پس از آن، اسیران جنگ را محکم به بند کشید آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا. و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نمیکند. (سوره محمد آیه 4)

3-   وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ .

و (ای مؤمنان) با کافران نبرد کنید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین همه دین خدا گردد پس اگر باز ایستادند ، خدا کردارشان را می بیند.

(سوره انفال آیه 39)

____________________________________

4-   مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلًا.

اینان لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگیر گردندو به سختی کشته شوند.    

(سوره احزاب آیه 61)

_____________________________________

5-   انَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ.

سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر او مى‏جنگند و در زمین به فساد مى‏کوشندجز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و درآخرت عذابى بزرگ خواهند داشت

(سوره مائده آیه 33)

_____________________________________

6-   وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.

 و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده‏اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خداببرید و خداوند توانا و حکیم است.    

 (سوره مائده آیه 38)

_____________________________________

 

7-   یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ.

ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد

الحرام نزدیک شوند، و اگر از بینوایی میترسید، خدا اگر بخواهد به فضل خوش

بی نیازتان خواهد کرد. زیرا خدا دانا و حکیم است.

(سوره التوبه آیه 28)

_____________________________________

8-   قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

کسانی را از اهل کتاب (یهودی و مسیحی) که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمیکنند و دین حق را نمیپذیرند بکشید، تا آنگاه که به دست خود در عین ذلت جزیه بدهند.  

(سوره التوبه آیه 29 )

______________________________________

9-   وَدُّواْ لَوْ تَکْفُرُونَ کَمَا کَفَرُواْ فَتَکُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِیَاء حَتَّىَ یُهَاجِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِیًّا وَلاَ نَصِیرًا.

دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید.

پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید

 

(سوره النساء آیه89)

______________________________________

10-                      إِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلآئِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ کُلَّ بَنَانٍ.

و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. شما مومنان را به

پایداری وادارید. من در دلهای کافران بیم خواهم افکند. بر گردنهایشان

بزنید و همه انگشتان را قطع کنید

 (سوره الانفال آیه 12)

______________________________________

11-                      فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ.

پس چون ماههای حرام به سر آمد  آنگاه مشرکان را هر جا یافتید به قتل رسانید.

و آنها را دستگیر و محاصره کنید . و هر سو در کمین آنها باشید. چنانچه توبه کردند و نماز به پای داشتند و زکات دادند پس از آنها دست بدارید. که خدا آمرزنده و مهربان است.   

( سورهُ توبه آیه 5 )

______________________________________

12-                      وَإِن نَّکَثُواْ أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ.

اگر پس از بستن پیمان، سوگند خود شکستند و در دین شما تمسخر و طعن زدند، با پیشوایان کفر قتال کنید که ایشان را رسم سوگند نگه داشتن نیست، باشد که از کردار خود باز ایستند

( سوره توبه آیه 12)

_____________________________________

13-                      وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ.

هرجا که آنها (مشرکان) را بیابید به قتل برسانید و از آنجا که شما را رانده اند، برانیدشان، که فتنه از قتل بدتر است. و در

مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند. و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که  این است پاداش کافران.

 ( سوره بقره آیه 191)

 

/ 0 نظر / 110 بازدید