انرژی منفی

                                بنام خدا

چگونه بفهمیم گرفتار نیروهای منفی مانند چشم زخم وجادویا اجنه وامثال آنها شده ایم ؟

اصولا وقتی نزد کاهنان وجادو گران می رویم آنها از اموری اطلاع می دهند که ایجاد استرس و وحشت می کنند و انسان را بگناهانی مانند بدبینی باشخاص وتهمت وغیبت وسخن چینی میکشانند پس اولا باید دانست رجوع باین افراد که موجب استرس در شخص وفساد در اجتماع وخانواده ها میشوند حرام است و این اشخاص راکاهن وجادو گر می گویند ودر صورت اثبات جادوگری کسی جادوگر را در اسلام باید کشت چرا که اصول کارش فاسد است وایجاد فساد در مراجعین واجتماع می نماید ومن بعضی از نوشته های آنها را دیده ام که بمردم داده اند وگفته اند باز نکن که باطل میشود وقتی باز کردم عبارات شیطانی درآن بود مثلا نوشته بود بحق ابومره ابلیس فلان حاجت رواشود وابو مره کنیه شیطانست  لذا لازم نیست کسی بگوید شما گرفتارامورپلید ماورایی هستید کافی است علائم آن را بدانید وقطعی هم حکم نکنید اگر گرفتاری بیماری روحی یا جسمی ویا گرفتاری شغلی یا اجتماعی پیدا کردید در حینی که دنبال پزشک و مشاور می روید ازقرآن وادعیه هم کمک بگیرید که اگر از امورما ورایی باشد وخدا هم بخواهد برطرف شود پس اگر ذاتیت نداشته باشد وعمومی نباشد  وعارضه باشد یعنی انسان مؤمن را ازنوعی اعتدال خارج کرده باشد امید است با قرآن وادعیه ماثور برطرف گردد

وباید توجه کرد که جنها از راه مشاعر خمسه وارد تن وروح میشوند پس انسان وارسته باید مشاعر خود را از ورود ناملایمات از دریچه های پنجگانه در خانه تنش مانع شود پس باید اولا حلال بودن آنها را در نظر بگیرد ونخورد ونیاشامد ونگاه نکند و گوش ندهد ولمس نکند و نبوید مگر از راه حلال وسپس بسم الله را درکارها وخوردن وآشامیدن ترک نکند پس جهت محفوظ ماندن در اوقات غفلت و یا اگر حرزی نداشت و غفلت کرد و بیماری روحی یا جسمی عارضش شد ویا شیاطین جنی ویا انسی براو مسلط  شدند می تواند از قرآن و احراز و ادعیه مأثور کمک بگیرد  

 مانند :  فراموشی وآلزایمر وبیهوشی وغش کردن - وسواس فکری یا عملی- استرس وعصبانیت - بسته شدن مرد از زن یا زن از مرد -تنگ شدن رزق- کم شدن آرامش - کم شدن خواب شبانه -  فکرهای منفی و مخرب - وحشت - ترس از تاریکی – از چشم افتائن -  دلشوره به خصوص از اذان مغرب تا اذان صبح- گره درامورات روزمره- افسردگی- تحریکات شدید جنسی- خود ارضایی- کفر وناسازا گویی بی اراده – کابوس – پرخوابی وتنبلی – در عبادات میانه روی نکردن -

باردار نشدن – تاریک شدن دید –سرگیجه –کم اشتهایی- ضعف عمومی در اندام به خصوص پاها- - ریزش غیرعادی موها- افت فشار وتپش قلب – وامثال اینها که در کتب موجود است بطور کلی برای هر عارضه ای روح پلیدی هست که جهت دفع روح آن می توان ازقرآن و ادعیه کمک گرفت چنانکه برای دفع جسد آن از دارو کمک گرفته میشود

 

 

 

/ 0 نظر / 191 بازدید