إنّ الحسین مصباح‏ الهدى‏ و سفینة النجاة.

 

مدینة معاجز الأئمة الإثنی عشر، ج‏4، ص: 52

عن حسین بن علی  علیهما السلام قال: أتیت یوماجدّی رسول اللّه- صلّى اللّه علیه و آله-، فرأیت ابیّ بن کعب جالسا عنده، فقال جدّی: مرحبا بک یا زین السماوات و الأرض! فقال ابیّ: یا رسول اللّه! و هل أحد سواک زین السماوات و الأرض؟
فقال النبی- صلّى اللّه علیه و آله- یا ابیّ بن کعب و الّذی بعثنی بالحقّ نبیّا، إنّ الحسین بن علیّ فی السماوات، أعظم ممّا هو فی الأرض و اسمه مکتوب عن یمین العرش: إنّ الحسین مصباح‏ الهدى‏ و سفینة النجاة. ثم‏  إنّ النبیّ- صلّى اللّه علیه و آله- أخذ بید الحسین- علیه السلام-، و قال: أیّها الناس! هذا الحسین بن علیّ ألا فاعرفوه، و فضّلوه کما فضّله اللّه عزّ و جلّ، فو اللّه لجدّه على اللّه أکرم من جدّ یوسف بن یعقوب، هذا الحسین جدّه فی الجنّة، و جدّته فی الجنّة ، و امّه فی الجنّة، و أبوه فی الجنّة، و أخوه فی الجنّة، و عمّه فی الجنّة، و عمّته فی الجنّة، و خاله فی الجنّة، و خالته فی الجنّة، و محبّوهم فی الجنّة، و محبّو محبّیهم فی الجنة

نویسنده: بحرانى، سید هاشم بن سلیمان‏  تاریخ وفات مؤلف: 1107 ق‏

بحرانى، سید هاشم بن سلیمان‏ در کتاب مدینه معاجز از امام حسین علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمودند روزی برجدم پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وارد شدم پس اُبی ّفرزند کعب را نزد پیامبر نشسته دیدم دراین هنگام جدم فرمود مرحبا بتو ای زینت آسمانها وزمین اُبیّ عرض کرد ای پیامبر خدا آیا کسی غیر ازشما زینت آسمانها وزمین می باشد ؟ پس پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود ای اُبَیّ فرزند کعب سوگند بکسی که مرا براستی بپیامبری برانگیخت همانا حسین فرزند علی درآسمانها بزرگتر ازآنی است که در زمین می باشد ونام حسین در سمت راست عرش نوشته شده « همانا حسین چراغ هدایت وکشتی نجات می باشد » سپس پیامبر دست امام حسین راگرفتند وفرمودند ای مردم  این حسین فرزند علی است اگر اورانمی شناسید پس بشناسید وهمانگونه که خداوند باو فضیلت بخشیده اورا فضیلت دهید وبخداسوگند که  جد او نزد خداوند گرامی تر از جد یوسف فرزند یعقوب است این حسین جدش در بهشت است ومادربزرگش در بهشت است  ومادرش در بهشت است وپدرش در بهشت است وبرادرش در بهشت است وعمو وعمه اش در بهشتند وخاله ودائیش در بهشتند ودوستانش در بهشتند ودوستان دوستانش در بهشتند .

/ 0 نظر / 67 بازدید