اولین رساله

 وقبل از آن مردم چگونه باحکام خود پی می برده اند ؟ البته جواب کامل این سؤال بعهدۀ علمای محقق و راسخ در علم است اما مقداری که بتوان در این مقاله تحقیق بعمل آورد یاداشت می شود وهرکس تحقیقات بهتر دارد ما را بی بهره نگذارد باری رساله های عملیه موجود همه برمی گردد بروشی که حضرت آیة الله حاج سید حسین بروجردی(متولد 1292هجری قمری متوفی 1383هجری قمری برابر1340شمسی )مقررنمودند ودراختیار عموم پارسی زبان قرار دادند ودر اصولیین گفته شده اولین رسالۀ عملیه «جامع عباسی» نوشتۀ شیخ بهائی وشاگردش شیخ نظام الدین ساوجی بوده است و گفته اند که غیر ازاینها رسالۀ فارسی جامعی در دست نبوده ورساله های عربی هم از سده چهارم هجری در اختیار طلاب وعلما قرار داشته که بتوسط آنها مردم را از مسائلشان آگاه می ساختند بترتیب تاریخ مثل : رسالۀ علی بن بابویه پدر شیخ صدوق متوفی 329هجری قمری و کتابهای «مقنع » «هدایه »« من لایحضره الفقیه »( که هم اکنون بفارسی ترجمه شده اند) تألیف شیخ صدوق متوفی 381هجری قمری  و «مقنعه» شیخ مفید  «ناصریات» سید مرتضی متوفی 436 «مراسم» سلاربن عبد العزیز متوفی 448  «نهایة» شیخ طوسی متوفی 460  «شرایع» «المختصرالنافع » « تبصرةالمتعلمین » « تحریر» «لمعه» علامۀ حلی متوفی 676  « نجاة العباد » آخوند ملاابوطالب اراکی متوفی 1329«العروة الوثقی» 1337هجری قمری» سید محمد کاظم طباطبائی یزدی « منتخب المسائل » سید محمد روحانی 1418 « مجمع الرسائل » صاحب جواهر متوفی 1266بفارسی « ذخیرة العباد» محقق سبزواری متوفی 1090 وغیرذلک از کتابهای عربی که از قلم انداخته اند مثل « جامع الاحکام (1261هجری قمری) » صاحب «ارشادالعوام» اما  اینکه گفته شده قبل از رساله آیة الله بروجردی رسالۀ فارسی جامعی در اختیار شیعه نبوده است از کم  تحقیقی است چرا که « کفایة المسائل » حاج محمد باقرهمدانی(متولد 1239هجری قمری متوفی 1319هجری قمری)که یکدوره مسائل فقهی بزبان عامیانه وبطورشمول بروفق روایات اهل بیت و نظرات علمائیکه تا آن زمان بوده اند در دو جلد وجود داشته (1309هجری قمری )که بسیار کامل و پر محتوا است وبارها چاپ گردیده است واکنون هم کسانی هستند که مسائل خود رااز آن می گیرند  یعنی یکدوره کتب اربعه شیعه ( وسائل الشیعه ) بفارسی با سند قرآنی و روائی و فقهی فتوا داده شده که در زمانی که حضرت آیة الله بروجردی 17ساله بوده اند حاج محمد باقرهمدانی در سن  70سالگی بوده اند ودر آن وقت این کتاب را تمام کرده اند و در سن 80 سالگی یعنی 10سال پس از تصنیف کفایة المسائل که آیة الله بروجردی 27ساله بوده اند دار فانی را وداع گفته اند که در واقع در آن زمان آیة الله بروجردی 27ساله بوده اند و این خبر را از بعضی از موثقین شنیده ام که وقتی کفایة المسائل را نزد آیة بروجردی آوردند ایشان پس از مطالعه این مضمون را فرمودند که : مرحوم میرزا زنهای داخل خانه راهم با این کتاب فقیه نموده است پس قدمت کفایة المسائل با آن جامعیتی که دارد جلوتر از توضیح المسائل است چنانکه امام خمینی درکتاب حکومت اسلامی بجامع نبودن رساله های عملی تصریحاتی دارند که موضوع بحث ما نیست اما در اینکه مردم درمسائلشان یعنی حوادث واقعه بعالم مورد اعتمادشان رجوع می کرده اند شکی نیست وآنها هم یا کتباَ می نوشتند و یا شفاهاً پاسخ می دادند و یا برمنبرتوضیح می دادند و یا با وسائط معتبر پیغام می داده اند . و صلی الله علی محمد وآله .     

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
محسن

سلام علیکم. هر چند که اولین رساله ی عملیه، منسوب به آیت الله بروجردی است، اما باید گفت که کار تدوین و نگارش آن توسط شاگرد ایشان، مرحوم علامه کرباسچیان انجام شده و آقای بروجردی، رساله را خوانده اند و تأیید کرده اند. برای این مطلب اسناد زیادی وجود دارد. به کتاب خاطرات استاد، خاطره نوشته‌های آشنایان، دوستان، اقوام و آشنایان مرحوم کرباسچیان، صفحات 183، 200 و 268، خاطرات آقایان حاج علی صافی گلپایگانی، شیخ جعفر سبحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی مراجعه کنید.

محسن

در ضمن ایشان مؤس دبیرستان علوی تهران و از افراد نزدیک به انجمن حجتیه است.