پستهای متنوع

بنام خدا

🔵آنسوی زیبایی 🔵

انسان تکوینی زیبا ترین وبرترین موجودات کینونی است اما دیدگاهی هم دارد که از همه آفریده های خدا بدترست مگر کسانی را که خداوند عصمت کینونی هم داده باشد مانند چهارده معصوم وگرنه از بشره بشر آشغال و کثافت تراوش میکند ازدرون آنقدر نجس است که یک اتاق ویژه شوینده وخارج کننده نجاسات برای هرروز چند بار لازم دارند بنام توالت که نجاست از درون ونهاد او بیرون میآید وزمین رابگند میکشد واز خجالت حتما باید در آن اتاق توالت با نجاساتش تنها بماند تادفع شوند اگر دوهفته حمام نرود بدنش بگند می آید و اطرافیان را متٱذی میکند اگر مسواک نکند در حرف زدن شنونده رامتنفر میسازد اگر گازی بصورت آروغ از بالا یا بشکل دیگر از پایین خارج شود بی ادبی خود را ثابت کرده پس آن کدام جنبه استکه مرتب این کارخانه تولید نجاسات وکثافات را تمیز میکند مسلم وقتی بدنیا آمده ایم آن جنبه صفر بوده و پدر ومادر ومربی ما را نظافت میکرده اند وآموزش می داده اند که بستگی بنوع تربیت خانوادگی ومربی دارد واین روحیه مبارزه دائمی با پلیدی های تولید ی درون وبرون بدن بر جسد حراست دارد تا چقدر بتواند ازبروز مواد تولیدی در انظار جلو گیری کند واین توانایی هم عمرش بسر میرسد وچه بسیار پیرانی که مانند کودکان باید آنهارا نظافت کنند وچون بمیریم این جسد مانند همه زوائد در خاک فرو میرود این استکه ما را بکلام امیر المومنین علیه السلام می رساند که فرموده اند :

عجب دارم از فرزند آدم که اولش نطفه ومنی است ودرپایان مرداری گندیده است واو در میان این دو حالت ظرفی است برای نجاست وپلیدی وبا این حال تکبر وسربلندی مینماید

 

بسم الله الرحمن الرحیم

                فقط خدا

خدا خودش هم نفرموده فقط من بلکه فرموده

ان الله وملائکته یصلون علی النبی اگر میخواست بگوید فقط من میفرمود ان الله یصلی علی النبی پس خداوند کار هایش را با اسباب انجام میدهد وبرای اسباب خودش احترام قائل است وآنها را بدون خودش ذکر نفرموده چون کاملا فرمانبردارند اسباب خدایی نمایانگر خدایی خدایند چنانکه در شصت آیه در قرآن رسول‌الله را کنار خودش ذکر فرموده ودر آیه 55 مائده که ترجمه باتفسیرش شامل همراهی پیامبر صلی الله علیه و آله با خدا ست سپس همراهی خدا با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و امامان پس از ایشان تا روز قیامتست بنا بر این فقط خدا گفتن از یک جهت که حذف وسائط شود خلاف صریح قرآن است ومذهب وهابیت است اما اگر با توجه بهمه وسایط یعنی ازاسم اعظم گرفته تا اسباب مباشر لحاظ شود وبگوییم در همه اینها فقط خداست ایمانست وگمان نمیرود اکثر گویندگان این سخن نظر دوم را هدف قرار داده باشند

 

بنام خدا

پرسش وپاسخ بخت

✿ Śⓥ✿:

سلام حاج اقا صبحتون بخیر حاج اقا انوشه مادر و به یک دعا نویس معرفی کردن و ایشون برای من دعا باز کردن و گفتن که ستاره بخت شما رو بستن و خواستگار زیاد دارید اما جور نمیشه دقیقا همین طور هم هست .

من قبلا اسپند و دستوراتی که شما داده بودید و انجام داده بودم یعنی اینها اثری روی باز گشایی بخت من نداشته؟✿ ممنون میشم پاسخمو بدید

پاسخ

سلام من غیب گو ها را دروغگو میدانم وکارشان خلاف شرع است حضرت معصومه علیها‌السلام هرگز ازدواج نکرد وهیچ امامی نفرموده بختش رابسته بودند این دروغگوها از امام هم جلوتررفته حرف مفت میزنندهرچند گمان کنید دقیق گفته تیر بتاریکی انداخته است

بنام خدا

🔵لااله الا الله 🔵

در کتاب توحید صدوق صفحه ۲۳ذیل باب صفات موحدین وعارفین در حدیث شماره ۱۸آورده استکه فرموده است رسول خدا صلی الله علیه وآله همانا لا اله الا الله سخنی بزرگ وگرامی برای خدای عزیز و جلیل است هر کس آنرا بدون آلودگی وباصفا بگوید بهشت رابخود لازم نموده است وهرکس بدورغ آنرا بگوید مال وخونش محفوظ است اما بسوی آتش بر میگردد

عبارت حدیث شریف این است :

ان لااله الا الله کلمة عظیمة کریمة علی الله عزوجل من قالها مخلصا استوجب الجنة ومن قالها کاذبا عصمت ماله ودمه وکان مصیره الی النار

بنا براین هرکس که قدری اهل احساس دین باشد میفهمد که اسلام در این دنیا مردم را آزاد گذارده اما همه حسابهای اصلی وفرعی پس از مرگ است انتظامات دنیایی هم که اسلام دارد برای گذران امر دنیاست عمق کارها پس از مرگ ویا در ظهور حجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالی فرجه روشن میشود پس وقتی که ادعای شناخت خدا دروغ باشد قطعا مدعی شناخت پیامبرش هم دروغگوست همینطور شناخت اوصیاء پیامبر هم بی اعتبار است تا اینکه بدروغ میگوید اوالي موالیهم واعادي موالیهم چه بسيارند که با این الفاظ دکان باز کرده اند وحتی در عمل همیشه نشان داده اند که گفته اند اوالي معادیهم واعادي موالیهم ولی زبانشان وارونه میگوید چون میدانند در این دنیا ی اسلام مالشان وخونشان در امانست وچه بسیار که از این گروهها که در گفتگوی سالم جرٱت مکاتبه با ما رانداشته اند واگر یکی دویی گاهی وارد میدان قلم شده اند چنان مبهوت وساکت مانده اند که بانا وجدانا آباء ناعلی امة وانا علی آثارهم مقتدون ۲۳سوره زخرف متمسک عملی شده ولی درمواعظ همیشه دیگران را برآن میخوانند و اگر دستشان بما برسد مانند گذشته ازهیچگونه آزاری برای نابودی ما دریغ نمیکنند جالب تر اینکه بعضی ازکسانی که پناهنده ومدافع بدعت لزوم وحدت ناطق شده اند فرمایشات حقوق اخوان را درصفحات کانال نشان میدهند آخر در این زمان چه کسی جز شياطين میتواند برادری ایمانی خود را ثابت کند چرا که الذين کفروا اولیاء هم الطاغوت اول برادريت را در مخالفت بامبدع ثابت کن بعدا ثابت کن از جرگه اسلام وارد جرگه ایمان شده ای اگر چنین امری در کسی ثابت شد یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف ۲۷۳بقره از بس مردمانی عفیفند که نادان آنهارا ثروتمندان پندارد نه اینکه بدینوسیله مردم رابچاپند پس ناچار باید با همه بظاهر اسلام عمل کرد که در اسلام هرکسی حریم جان ومالش محفوظست

 

بنام خدا

🔵جمعیتهای وارونه 🔵

مبنای بیشتر مردم در این آخرالزمان در تشخیص خوب و بد انسان یا امور دین براین استکه پسند خود را میزان شناخت همه کارها قرار داده اند و سخت تر ازاین کسانی هستند که کتب حق را میخوانند وارونه برداشت وعمل دارند و در خواندن ونوشتن وانتشار قواعد اسلاميه وایمانیه میکوشند وهنگام عمل وارونه تحویل میدهند پس کسی را که مومن است کافر مینامند وکسی را که صوفی است موذن حسینیه مینمایند وبرمنبر پیامبر صلی الله علیه وآله بالا میبرند وکسی که اثنا عشریست از منبربزیر میآورند وخائن را پیشنماز خود قرار میدهند ومؤمن را دزد وخائن نامیده از هیچ تهمتی درباره اش دریغ نمیکنند که مبادا خیانت خائنين چون عارفی برملا شود خودش ریاست میکند واسم ریاست را بر مومن بیزار از ریاست میگذارد تعجب از تماشاچیان ومریدانش میباشد چگونه ديدگان خود راتکذیب کرده ریاست کننده سالیان متوالی را نمیبینند و افراد گمنام وبی تخت وتاج را ریاست طلب تلقی میکننداگر کتابی با اجازه ودستور شاهنگیان گرفتیم و کپی کردیم برای خود او وخودمان این عمل را برمنبر دزدی اعلام کردند وحکم قطع ید صادر نمودند اما اگر خودشان کتب خطی مردم را پس ندادند واموال مردم را با اختلاس ربودند جزو

لو ضرط موسر فی مجمع

قیل له یرحمک الله شده اند

آری جریان این قاعده آنقدر زیاد ودامنه دارست که هنوز نتوانسته ام یک هزارم این جنایات را بازگوکنم

 

بنام خدا

🔵پرسش وپاسخ اجمالی 🔵

سلام۰اقبال دل چگونه حاصل میشود؟ برای حفظ کردن و حضور ذهن چه باید کرد

لطفا بفرمایید تسخیرقلب یعنی چه؟

🔵پاسخ اجمالی 🔵

سلام اقبال دل با معرفت و سپس محبت بخدا واولیاء معصوم خداحاصل میشود

تسخیر قلب بستگی بقوت نفس دارد که شیطانی ورحمانی دارد وکاری بس خطرناکست

پرسش :

سلام۰اقبال دل چگونه حاصل میشود؟ برای حفظ کردن و حضور ذهن چه باید کرد؟

🔵پاسخ اجمالی 🔵

کم شدن حافظه معمول استرس وپراکندگی فکر توسط امور غمناک فراوانیست

پرسش :

 گریه را چگونه درمان کنم؟

🔵پاسخ اجمالی🔵

گریه را با مصائب سید الشهداء عليه السلام درمان کنید

فرموده امام رضا علیه السلام :

ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین علیه السلام

بر هر امري گریان شدی برامام حسین علیه السلام گریه کن

پرسش :

سوال آخر اینکه امکان دارد در مورد قوت نفس بفرمایید۰

🔵پاسخ اجمالی 🔵

دربعضی طبیعی است مانندبعضی از هندي ها در بعضی باریاضت شیطانی یا رحمانی بدست می آید ودراکثر مردم قوت نفسی نیست هرچند ریاضت بکشند وذکر بر دارند

پرسش :

اینکه فرمودید تسخیر قلب خطرناک است یعنی چه؟ پس با این اوصاف بنده هیچ قوت نفسی ندارم۰اعتماد به نفس کاذب دارم

🔵پاسخ اجمالی 🔵

اعتماد بنفس غلط مصطلح است انسان هرگز نبايد به نفس خود اعتماد کند بلکه همیشه باید بر نفس خود خشمگین وبی اعتماد باشد ان النفس لامارة بالسوء نفس انسان بسیار بر زشتیها وادار میکند پس باید بجای اعتماد بنفس اعتماد براحکام ودستورات خدا و اولیاء او کرد ویقین بدانیم که هر چه گفته اند راست ودرست است از وعد و وعيد ها وپاداش اعمال واما خطر تسخیر قلب این است که ممکن است در فرمان شیطان باشد

پرسش :

یعنی اگر من به تواناییهای خودم ایمان داشته باشم اعتماد به نفس است؟ یا خیر ۰با توضیحاتی که فرمودید تشخیص برایم آسان نیست۰

🔵پاسخ اجمالی 🔵

پاسخ بسیار ساده داده شد دقت کنید وچند بار بخوانید زیرا توانایی های شما سرمایه خدا داديست همه را از خدا بدانید وبقول ودستور او اعتماد کنید وعمل کنید تا توکل شما بر خدا زیاد شود واین اعتماد بخدا توکل است وضد اعتماد بنفس است

آخرین پیام :

از راهنمایی و توضیحات ارزنده جناب عالی بینهایت سپاسگزارم۰التماس دعا۰

🔵پایان 🔵

 

بنام خدا

در مثل آورده اند :

مجنون از راهی میگذشت. جمعی در حال نماز بودند. مجنون از لا به لای نمازگزاران رد شد. جماعت تند و تند نماز را تمام کردند. همگی ریختند بر سر مجنون. گفتند بی تربیت کافر شده ای. مجنون گفت مگر چه گفتم؟!

 

گفتند مگر کوری که از لای صف نمازگزاران میگذری. مجنون گفت من چنان در فکر لیلی غرق بودم که وقتی میگذشتم حتی یک نمازگزار ندیدم. شما چطور دوستان خدایید و در حال صحبت با خدا همگی مرا دیدید واز محبوب خود غافل شدید

ارسالی دوستان

 

بنام خدا

🔵چرا کفارآزادند ومسلمین بلکه مؤمنین گرفتار🔵

 

امروزه بسیاری ازغافلین بپیروی کفار ومنافقین علل بلاها را که در شریعت اشاره ای ببعضی ازآنهاشده بباد مسخرگی گرفته اند مثل علت زلزله یاصاعقه یا وبا وطاعون ومرگهای ناگهانی و قحطی وخشکسالی و گرانی وامثال اینها از بلاهای عام یا خاص وخبر ندارند که هدف شیطان آفت اسلام ومسلمین است بلکه مؤمنین را بیشتر هدف گرفته چنانکه زراره گوید ازامام صادق علیه السلام در باره آیه شریفه 17سوره اعراف پرسیدم که خداوند از قول شیطان بیان فرموده که گفته است : خداوندا هرآینه برسر راه مستقیم تو(یعنی ولایت علی بن ابیطالب واولاد معصومش علیهم السلام ) می نشینم واز همه اطراف یعنی از پیش رو وپشت سر و ازسمت راست واز سمت چپ برآنها یورش میآورم بگونه ای که بیشترشان را سپاس گزار نیابی(یعنی اکثر مردم دنیا اهل دوزخ میشوند) . امام صادق علیه السلام فرمودند ای زراره : همانا شیطان تنها تو ویارانت راهدف گرفته است ولی از سایر مردم آسوده است ودر روایتی دیگر نزد امام صادق علیه السلام سخن از بلا واموری که خداوند ویژه مؤمن گردانیده بمیان آمد امام صادق علیه السلام فرمودند از رسولخدا صلی الله علیه وآله پرسیده شد دردنیا چه کسانی از همه بلاء شان بیشترست ؟ حضرت رسول صلی الله علیه وآله جواب فرمودند که : پیامبران پس از آنها هرکس درجه بدرجه شباهتش بآنها بیشتر باشد ومؤمن باندازه ایمانش و نیکی کردارش گرفتارمیشود پس هر کس ایمانش صحیح شود وکارش نیک باشد بلایش (یعنی امتحانش)سخت میشود وهرکس ایمانش سست گرددوعملش کاسته گردد بلایش سبک باشد

اسناد : 

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ‏ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ‏ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ‏ وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ‏ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا زُرَارَةُ إِنَّهُ إِنَّمَا صَمَدَ لَكَ‏ وَ لِأَصْحَابِكَ فَأَمَّا الْآخَرُونَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْهُم

 ‏الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏8، ص: 146

 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَلَاءُ وَ مَا يَخُصُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ‏ فَالْأَمْثَلُ وَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ وَ حُسْنِ أَعْمَالِهِ فَمَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ.

 الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 253

وقطعا علت جانی شدن ناشرین کتب مشایخ بزرگوار اع مانند جلالی وعارفی همین است که بسیار مورد توجه شیطانند زیراَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ هَذَا الْأَمْرَ لَيَكْذِبُ حَتَّى إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَحْتَاجُ إِلَى كَذِبِهِ.امام صادق علیه السلام فرموده اند :که از کسانی که ادعای ولایت مارادارند دروغ هایی می گویند که شیطان بدروغ آنها نیازمند است کافی 8ص259

 

بنام خدا

🔵 فرق ناشرحق ومؤمن 🔵

امام صادق علیه السلام درضمن حدیثی طولانی فرموده اند:

همانا خداوند عزیز وجلیل این دین را یاری می کند بسبب کسانی که هیچ بهره ای ندارند پس انسان باید باخدا باشد وپرهیز کند که مبادا جزو این گروه ها باشد پس همانا خداوند برای شما روشن ساخته است وبعد از روشن بودن عذری برای شما درنادان بودن باقی نمانده وهیچ قدرتی نیست مگر بسبب خداوند .

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ‏ لَا خَلَاقَ‏ لَهُمْ‏ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْيَحْذَرْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ وَ لَا عُذْرَ لَكُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ فِي الْجَهْلِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه‏

کافی جلد 5ص 19

بنابراین حدیث شریف این ما هستیم که واجبست برما از گروههایی مثل عارفیه وجلالیانیه ومشیریه وامثال اینها از اسکوئیه وناطقیه وغیر ذلک از ناشر ین کتب بزرگان دین پرهیز کنیم گرچه کتابها را از آنها بگیریم چنانکه حجاج قرآنی را از مکه میآورند وحال آنکه ناشرین آنها وهابی هستند

 

بنام خدا

🔵چهارحکیم بروفق نظام شرع🔵

چون جهان بزرگ را بروفق جهان کوچک یعنی انسان فرموده اندو انسان روزی نطفه بود وسپس علقه یعنی لخطه خونی شد آنگاه مضغة یعنی پاره گوشتی شد سپس از آن استخوان آفریده شد پس از آن بر استخوان ها گوشت روییده شد تا اینکه بشری ساخته شد همینطور جهان شریعت هم در زمان حضرت آدم ناتوان ونطفه بود ودرزمان حضرت نوح قوتی گرفت و در قوت مانند علقه شد سپس درزمان تولد حضرت ابراهیم مضغه شدو زمان حضرت موسی علیه السلام استخوان بندی تمام شد ودر زمان شریعت حضرت عیسی علیه السلام گوشت بر اسکلت پوشیده شد ودرعهد حضرت محمد صلی الله علیه وآله شریعت یعنی آن انسان کبیر متولد گردید وبلافاصله روح ولایت امیر المؤمنين علیه السلام دراو دمیده شد تا اینکه امامان یکی پس از دیگر محافظت وتربیت او را نمودند تا حالا که بسن مراهقه رسید ونزدیک تکلیف اوست یعنی نزدیک ظهور امام زمان و چون درس های علمای قبل بكار جوان نزدیک مراهقه نمیآمد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از پس پرده غیبت اولین معلم عرفانی را تربیت نموده وعلم خود را برای اهلش برملا ساخت وآن بزرگوار نبود مگر شیخ احمد بن زین الدین احسایی وسپس معلم دوم کاظم بن القاسم اعلی الله مقامها مفسر علم ایشان آمد آنگاه معلم سوم معانی این علوم وکتبی را که کسی نمیفهمید مگر خواص برای مردم آورد یعنی کریم بن ابراهیم اعلی الله مقامه تا اینکه نظم طبیعی عمل باین علوم را اقتضا داشت و حاج محمد باقر همدانی اعلی الله مقامه معلم چهارم بود که در عنایت عامه ضرور شد وعامه خلق لازم داشتند اما عنایت خاصه آنست که بخصوص وبدون اقتضای عالم امامان یکی را ترقی ورشد دهند وبمقامات اخروی وبلند برسانند چنانکه شرح آن در موعظه ۴۰یزد موجودست

 

نام خدا

در کانال عرفان وتصوف #اشکال و جوابی بود که لازم است ملاحظه شود و صاحب کانال اجازه داده از مطالب او حتی بدون نام کانال پخش شود وعبارات کانال این است :

 

❌جمعی از دغدغه مندان این اشکال را به من مطرح می کنند که شما با صوفی معرفی کردن برخی از بزرگان و اشخاص مشهور از معاصرین که در لباس روحانیت بودند، جامعه را نسبت به علما بدبین می کنید و این کار شما به ضرر مکتب تشیع محسوب می شود.

 

⭕️اما بنده چنین پاسخی می دهم که :

 

آیا طبق نصوص دینی و تجربیات و مشاهدات خود، قبول دارید که اشخاص منحرف و باطلی بوده و هستند که در لباس روحانیت وارد گشته و مردم را از نظر اعتقادی فاسد می کنند؟!

حال که قبول دارید، بالاخره چه کسی وظیفه دارد این اشخاص را معرفی کند؟

آیا ضرر مخفی کردن هویت این اشخاص و عدم معرفی آنها به جامعه، سبب بدبینی مردم به اصل روحانیت و مهمتر از همه فساد اعتقادی شیعیان نمی شود؟

آیا بهتر نیست به جای اینکه تمام معممین و روحانیون را در حصار عصمت قرار دهیم، به مردم یاد دهیم که در این قشر نیز مانند هر قشر دیگر، فاسد و باطل و صحیح و سقیم وجود دارد؟ آیا بهتر نیست که ترازویی به دست مردم دهیم که خودشان بتوانند میان روحانی خوب و بد تمییز گذارند!

عزیزان اگر تاریخ را مطالعه کنید تصدیق خواهید کرد که بسیاری از سران انحراف و علمای سوء، در لباس پیغمبر و منتسب به ایشان بودند از اصحاب منحرفی چون ابوالخطاب گرفته تا سید علیمحمد باب. جالب تر اینکه در همان زمان علیمحمد باب، عده ای می گفتند او سید است و نباید برخورد تندی با او داشته باشیم!

بالاخره یا قبول دارید این عقیده باطل است یا قبول ندارید. یا پذیرفته اید که وحدت شخصیه وجود از ابطل اباطیل است یا خیر و اگر قبول دارید، تبعا باید قائلین به نظریه را نیز در خط انحراف بدانید که اگر غیر از این باشد در تضادی درونی گیر کرده اید و تکلیف خود را باید با خود روشن کنید.

و در پایان، بهتر است بدانید که

با این روشنگری ها، مردم نسبت به جامعه روحانیت بی اعتماد و بدبین نمی شوند بلکه امروزه ورود روحانیت به برخی از عرصه هایی که کوچکترین تخصص و مطالعه و پیشینه ای در آن ندارند و به تبع خرابکاری آنها در آن زمینه است که باعث این بی اعتمادی مفرط و از دست دادن پایگاه های مردمی انها شده است.

حدیث پایانی

 مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِن الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ يَزُل‏

بنابراین حدیث، نباید دین خود را از اشخاص بگیرید بلکه از کتاب و سنت بگیرید تا حتی اگر روزی به انحراف آن شخص پی بردید، خللی در اعتقادات شما وارد نشود

 

بنام خدا

اگر ناآگاهی بگوید که در این کانال یکجا از چهار حکیم نوشته شده ویکجا کتاب وسنت را ملاک قرار داده واشخاص را ملاک قرار نداده است زیرا که غیر معصوم نمیتواند خللی در اعتقاداتش نباشد عرض میشود قطعا چنین است که غیر معصوم نمیتواند ملاک ومیزان باشد وآنچه از دین در اختیار علما وحکما وفقها هست از برکت وجود معصومین علیهم السلام است باوجودیکه بعد از غیبت امام زمان علیه السلام تا بحال که 1110سال قمری میگذرد هیچ سخنی جهت احکام دین از سوی معصومین علیهم السلام صادر نشده وهر کس سخن جدیدی غیر از سخنان صادر شده قبل از غیبت امام علیه السلام بیاورد و با این وسیله ادعای مشاهده امام غایب را بکند درغگوست وباید تکذیب شود پس از زمان غیبت تا بحال کتاب وسنت بوده اما امام معصومی حاضر و محسوس ومورد گفتگو نبوده پس کتاب وسنت چطور بما رسیده است قطعا همه خواهند گفت بسبب علما باقی مانده است وبما رسیده است حال اگر گفته شود علما که معصوم نیستند که کتاب وسنت را بدون خلل بما برسانند عرض میشود که علما دوقسم هستند که بر مکلف واجبست آنها را از هم جدا کند وگرنه گمراهست یکی علمای اخیار و یکی علمای سوء و علمای اخیار همان کسانی هستند که امام زمان فرموده اند فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله اینها حجت حجت هستند چنانکه در پست عصمت و بحث عاصم ومعصوم گذشت بآنجا مراجعه شود یعنی امام زمان علیه السلام ماموران خود رااز پس پرده غیبت از خطا حفظ میکنند و بتصدیق علمای اخیار چه در گذشته وچه حالا نه بتکذیب علمای سوء چهارحکیم یاد آوری شده اعلم علمای اخیارند که قبل از انقلاب کتبشان مخفی بود ودانشمندان کشور های دیگر میبردند وبعد از انقلاب رفته رفته حوزه ها و علما بآنها دسترسی پیداکرده اند وباشتباه تاریخ ومظلومیت صاحبان این کتب پی برده اند که در واقع مظلومیت حجة بن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه میباشد و چون ناشرین این کتب سرشان شلوغ شده از عمل بمسائل اولیه اسلام هم غافلند تا چه رسد بعمل کردن باولین کتاب میزان حق وباطل و غرورشان بداشتن این کتب باعث شده که خود را انسانهای برتر بدانند و همنوعان خود را تکفیر یا پایمال نمایند در هر حال خباثت ناشر قداست کتب حقه راخدشه دار نمیکند پس این چهار حکیم احیاگر کتاب وسنت هستند ورجوع بفرمایشاتشان رجوع بکتاب وسنت است هیچ فرقی بین کلام ایشان وقرآن وروایات اهل البیت علیهم السلام نیست مگر اینکه کلام ایشان برگرفته از آندو میباشد ومعضلات کتاب وسنت وروایات حل نمیشودمگر در بیان ایشان

 

بنام خدا

اگر کسی نسنجیده پس از خواندن روایات وفرمایشات مربوط بامر رعایت برادران دینی بگوید امر چهار حکیم در امر برادری قابل اجراست چنانکه فرموده اند هرکس. رفیق دینی نداشته باشد دین ندارد پس بنابر این نمیتوان انگشت روی خباثت ناشرین گذارد زیرا آنها هم زحمت میکشند عرض میشود اگر ناشر خلاف ضرورتی نداشت البته برادر دینی است نه کسانی که مانند ناطقی ها بدعت لزوم وحدت ناطق را پایه گذاری کرده اند وچند قرن روی آن پافشاری کرده اند ونه کسانی که منکر حکیم سوم وچهارمند ونه کسانی که بخاطر ریاست چهار روزه دنیا وسایر اغراض نفسانی از ضایع کردن وتهمت زدن همنوعان خود ازبکار گیری هیچ حربه ای فرو گذاری نکرده اند وتذکرات و مماشات ها را درهم کوبیده خود را رسوای خاص وعام نموده اند وانکار برادری واخوت نمودند و جنایات خود را بنام دیگران ثبت وضبط کردند و گوش همه اطرافیان خود را بریدند وچشم دیدن واقعیت را از ٱنها ربودند و نسل اندر نسل را بر همین ضلالت بگور کردند وباتکیه بفریب خوردگان سنگر دشمنی خود را استوار نمودند ووحشت ابدی خود را در این چند روز ه زندگی بسبب تشکیل جمعیت تبدیل بامنیت نمودند وبدتر از همه باب تجویز تهمت زدن رابر گوش بریده شدگان گشودند وحال آنکه اگر گروهی بر حق پیدا شوند از چهار نفر تجاوز نکنند مگر اینکه از کنترل خارج میشوند چنانکه فرمایشات دین این مطلب را بیان فرموده بخصوص در قسمت پایانی کتاب مستطاب ارشاد العوام

 

بنام خدا

بنیاتهم خلدوا

بهشت وجهنم جاویدان بسبب نیت های مردم خواهد بود و نیت از عمل خالص ترست چراکه درنیت ریا نیست ولی در عمل احتمال ریا زیادست ولو باندازه راه رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه در تاریکی شب باشدچنانکه فرموده اند نیت مومن از عمل او بهتر است ونیت کافر از عمل او بدتر است زیرا نیت مومن جهت نزدیک شدن بخداست که قصد امتثال امر او را دارد بلکه نیت او بسیار گسترده تراز عمل او ست واما نیت کافر که از کارش بد ترست بخاطر این است که برای خشنودی شیطان وهوای نفس و تسکین خاطر هدف دارد بدترین کارها را انجام دهد ولی چون در یک یاچند کار زشت مقید میشود خوشنود نمیشود اگر تمام اهل بیت عصمت وطهارت را در صحرای کربلا شهیدمیکند باز از اینکه امام چهارم وامام پنجم علیهم السلام زنده وباقی ماندند ناراحتست او نیت نابودی نسل رسول الله صلی الله علیه و آله را دارد واین نیت او از جنایاتش در صحرای کربلا بدترست و همچنین کسی که قصد کشتن مومنی را دارد ویا در عزای سیدالشهداء صلوات الله علیه بر گریان بر امام حسین علیه السلام که قلبش بریان شده بود بقصد کشت حمله میکند این نیت های پلید از کشتن بدترست بنابر این امثال عارفی وجلالیان گمان نکنند چون هنوز کسی را نکشته اند تهدیدات سی وپنجاه نفره برای کشتن گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام قتل حساب نمیشود بلکه نیتی که ببیان آمده و خود بر آن افتخار میکند و همه شاهدند هزاران برابر از عمل بدترست پس معکوس ثوابی را که گریه کننده بر امام حسین علیه السلام دارد شامل جنایت یورش آورنده بر او را دارد وقطعا جزو قاتلین سیدالشهداء صلوات الله علیه محشور میشود مگر توبه کند و جنایت مذکور خود را که دریک شب در یازدهم محرم درحسینیه باقریه مشهد برعلیه آقای حاج سید حسن طباطبایی بانجام رسانیده قبل از مرگ جبران نمایدبنام خدا

دلیل بنیاتهم خلدوا

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ (هیچ کاری بدون نیت نیست)

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ كُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ‏(نیت مومن ازعمل او بهترست ونیت کافر از عمل او بد ترست وهرکس کاری میکند براساس نیت اوست ) 

عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِيهَا أَنْ يَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِيهَا أَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ أَبَداً فَبِالنِّيَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‏ شاكِلَتِهِ‏ قَالَ عَلَى نِيَّتِهِ.(همانا اهل آتش که درآتش جاویدانند بخاطر اینستکه نیتشان این استکه اگر جاوید در دنیا بمانند همیشه سرکشی ازفرمان خداکنند ونیز اهل بهشت که در بهشت جاویدانند بخاطر این استکه نیتشان در دنیا این استکه اگرجاوید در دنیا بمانند همیشه فرمانبرداری خدا را کنند پس هر دو گروه بسبب نیاتشان جاویدانند سپس امام علیه السلام این آیه شریفه را خوانند که ای پیامبر گرامی بمردم بگو هرکسی برشکل خود عمل میکند یعنی هرکسی بر نیت خود کار می کند

کافی جلد 2ص85

 

 


/ 0 نظر / 109 بازدید