حضرت معصومه

              

                       بسم الله الرحمن الرحیم

                   حضرت معصومه سلام الله علیها  

دراین روزها  بمناسبت تولد حضرت معصومه از اطراف رسانه ها در بارۀ حضرت معصومه سخنان فراوان شنیده میشود وما می خواهیم بحثی رایاد آور شویم که برای عقیده وعمل ما مفید باشد وتکلیف ووظایف ما را تا حدودی نسبت بامام زادگان روشن سازد پس بطور اجمال وفشرده عرض می شود که مسلم می دانیم که مقام وشأن امام معصوم با امام زاده قابل مقایسه نیست وهیچ پیامبری وهیچ امام زاده ای وهیچ فرشتۀ نزدیک بخداوند نتوانسته ونمی تواند مقام چهارده معصوم صلوات الله علیهم اجمعین را درک کند  اما در تقسیم بندی امام زادگان می توان گفت که امام زادگان چند قسم هستند

قسم اول امام زادگانی هستند که ائمه معصومین علیهم السلام  مقام وشأن آنها را بیان کرده اند وبما دستور داده اند از سخنان آنها پیروی کنیم وقبور آنها را زیارت کنیم تا بشفاعتشان نائل گردیم

قسم دوم امام زادگانی هستند که ائمه معصومین علیهم السلام  بطور خصوص نام آنها را نبرده اند ولی بطور عموم وظیفه احترام کردن قبور آنها را داریم ووظیفه داریم که روایات آنها را که از معصومین نقل می کنند پیروی کنیم ولی مقامی را که گروه اول دارند برایشان قائل نباشیم وباید بین امام زادگان برتر و امام زادگان دیگر درنوع احترام وزیارت فرق گذاشت.  

قسم سوم امام زادگانی هستند که گاهی متجاهر بگناه می شدند ویا تمرد از ائمه داشتند که ائمه از آنها اظهار ناراحتی کرده اند وما حق پیروی وگرفتن احکام دین را از آنها نداریم در عین حال حق اهانت وجسارت بآنها را هم نداریم

قسم چهارم – ظاهرا امام زاده نیستند ولی براثر فرمانبرداری کامل جزو اهل بیت وامامزادگان شده اند وملحق بقسم اولند بلکه همانهایند که در این دنیا از اصلاب مردم عادی متولد شده اند مثل سلمان وابوذر واما قسم سوم که عرض شد مثل جعفر کذاب وقسم دوم که گفته شد مثل اکثر امامزاده های ثبت شدۀ در تاریخ وقسم اول که یاد آورشدیم مثل حضرت عبد العظیم وحضرت معصومه علیهما السلام که حضرت معصومه از کسانی استکه امام ششم قبل از اینکه امام هفتم متولد شوند بوجود وبجلالت شأنش خبرداده اند زیرا گروهی از اهل ری برامام صادق علیه السلام وارد شدند وعرض کردند ما از اهل ری هستیم حضرت فرمودند خوشا بحال برادران ما که اهل قم هستند آنها گفتند ما اهل ری هستیم حضرت تکرارا می فرمودند خوشا بحال برادران ما از اهل قم وآنها هم همان جواب را بحضرت می دادند تا اینکه امام صادق علیه السلام فرمودند : همانا برای خداوند حرمی است که آن مکه می باشد وبرای پیامبر حرمی استکه مدینه می باشد وبرای امیر المؤمنین حرمی است که کوفه می باشد وبرای ماهم حرمی استکه آن شهر قم  بلکه کوفه ای کوچک می باشد وبزودی در قم زنی از اولاد من دفن می شود که فاطمه نام دارد پس هرکس اورازیارت کند بهشت براوواجب می شود جلالت شأن این بانوی بزرگ تشیع همین بس که فعلا ازسه امام معصوم علیهم السلام در سفارش بقدر دانی ایشان روایت باقی مانده است که روایت دیگری از امام رضا علیه السلام است که فرمود : مَنْ زَارَهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ یعنی هر کس آن بانوی مخدره ومعظمه رازیارت کند ودر حالی باشد که حق آن بزرگوار رابشناسد بهشت مال اوست وشما در تقسیم بندی امام زادگان که یادآورشدیم با مقداری از حق این بزرگوار آشنا شدید و یقینا این بانوی بزرگوار را باچنین معرفتی باید زیارت کرد تا بهشت از آن ماباشد وامام دیگری که در باره این بانوی مجلله از ایشان روایت بجا مانده امام نهم یعنی امام جواد علیه السلام هستند که فرمودند : مَنْ زَارَ عَمَّتِی بِقُمَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ یعنی هرکس عمۀ مرادرقم زیارت کند بهشت ازبرای اومی باشد جمع بندی مطلب این که حضرت معصومه دارای شان ومقامی بالاترازهمۀ مؤمنین وپائین تر از مقام معصومین دارد که مؤمنین را نزد ائمه معصومین شفاعت می کند ودر زیارتنامه آن حضرت که امام رضا علیه السلام آموزش داده اند می خوانیم یَا فَاطِمَةُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ لَکِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْناً مِنَ الشَّأْنِ یعنی ای بانوی گرامی وای فاطمه برای من در بهشت شفاعت نما پس همانا برای تو در نزد خداوند منزلتی است که از مقام بالاتر از تو یعنی از چهارده معصوم علیهم السلام بتو عنایت شده است پس معنای عارفا بحقها هم معلوم شد. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

mostafa.anoosheh@yahoo.com                            

    

 

 

  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید