چرا سلام نشانه اسلام است؟

 بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان می خواهند فعلا  پاسخی نوشته شود هرگاه ازسوی دانشمندان مطالب عالی ارسال شد ضمیمه گردد واگر اشکالی دیدند  برطرف شود عرض میشود قُلِ ادْعُوا اللَّهَ‏ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏  که اسم السلام یکی از اسماء حسنای اوست  چنانکه بین مسلمین بااسمهای حسنای خداوند آشنائی هست چه از طریق قرآن وچه ازطریق روایات وادعیه ودرصریح آیه روشن است که الله  و رحمن و تمام نامهای دیگر خدا جزو اسمهای خداست نه اینکه الله  و رحمن غیر ازاسم های حسنی باشند مگر اینکه این دو اسم یعنی بترتیب –الله – الرحمن -  اعظم اسماء حسنای خداوند می باشند واسم های خدا صفات اویند وصفات خدا غیر خدایند وخداوند آنها را احداث نموده واشرف مخلوقاتند وازجهتی هم عین خدایند بدلیل اینکه در اصول کافی روایت شده که : أَوَّلُ الدِّیَانَةِ بِهِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ تَوْحِیدُهُ وَ کَمَالُ تَوْحِیدِهِ نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْهُ بِشَهَادَةِ کُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَیْرُ الْمَوْصُوفِ‏ وَ شَهَادَةِ الْمَوْصُوفِ أَنَّهُ غَیْرُ الصِّفَةِ وَ شَهَادَتِهِمَا جَمِیعاً بِالتَّثْنِیَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ الْأَزَلُ‏  فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ وَ مَنْ قَالَ کَیْفَ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ وَ مَنْ قَالَ فِیمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ جَهِلَهُ وَ مَنْ قَال‏ أَیْنَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ وَ مَنْ قَالَ مَا هُوَ فَقَدْ نَعَتَهُ وَ مَنْ قَالَ إِلَامَ فَقَدْ غَایَاهُ- عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومَ وَ خَالِقٌ إِذْ لَا مَخْلُوقَ وَ رَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ وَ کَذَلِکَ یُوصَفُ رَبُّنَا وَ فَوْقَ مَا یَصِفُهُ الْوَاصِفُون‏ یعنی اولین دیانت بخدا شناخت اوست و کمال شناخت خدا توحید اوست وکمال توحید خدا نفی کردن صفات ازاوست باینگونه که هرصفتی خودش گواهی می دهد که غیر موصوف است وموصوف گواهی می دهد که غیر صفت است وهردو باهم گواه بر دوئیت می باشند وازل ازآن ممتنع است پس هرکس خدا را وصف کند همانا او را محدود ساخته است وهرکس  خدا رامحدود کند او را بشماره آورده است  وهرکس اورا بشماره آورد همانا ازلیتش را باطل گماشته است وهرکس برای خدا چگونگی پندارد . همانا خواسته که خداوند را بوصف آورده وهرکس خدا را اندورن داند . او را داخل چیزی پنداشته است وهرکس بگوید خدا بالای چیزی است . او را نشناخته است وهرکس جایگاه برای خدا پندارد خود راازاو خالی دانسته هرکس بگوید خدا چیست او را بوصف آورده وهرکس بگوید خدا درپایان امری است برای او نهایت پنداشته در صورتی که خداوند عالمی است که درردیف معلوم نیست وخالقی است که در شمارمخلوق نیست و پرورنده ایست که درعرصه پروردهانیست و پروردگار ما اینچنین توصیف می شود وبرتر از اموریست که وصف کنندگان  می ستایند (لااسم ولا رسم ولاکیف )            پس اسم السلام هم یکی از این اوصافست که خداوند محدود بآن نیست اما مال خداست وبواسطه آن خدا قصد می شود وبیش از این مجال سخن نیست لذا در ادعیه رسیده اللَّهُمَّ أَنْتَ‏ السَّلَامُ‏ وَ مِنْکَ السَّلَامُ وَ لَکَ السَّلَامُ وَ إِلَیْکَ یَعُودُ السَّلَام‏ یعنی بارالها سلام تو هستی وسلام از توست وسلام برای توست وسلام بسوی تو برمی گردد وسلام واسلام هردومصدریک ماده اند ولی یکی مصدر مجرد و دیگری مصدر مزید فیه است واسلام هم تسلیم است چنانکه از حدیث امیرالمؤمنین  در مقاله الاسلام یعلو ولایعلی علیه یاد آوری شد پس رابطه لاینفکی بین سلام واسلام وتسلیم وجود دارد پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله بعد از جنگ خیبر اسامه را بسوی شهرهائی ازشهرهای یهود گسیل داشتند تا آنان را باسلام دعوت کند مردی یهودی  که نامش مرداس بود تا احساس ورود لشگر رانمود  با اهل وگروهش بدامنه کوهی پناهنده شد و گفت : اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ اما اسامه اعتنائی بشهادت او نکرد و او را کشت چون مراجعت کرد وجریان را برسول خدا صلی الله علیه وآله گزارش داد حضرت فرمودند : تو کسی را کشتی که شهادت لا اله الا الله و رسالت من میداد اسامه عرض کرد شهادتش بخاطر فرار از کشته شدن بود حضرت رسول صلی الله علیه وآله فرمودند : نه پرده از دل او برداشتی ونه سخن زبانش را پذیرفتی ونه آگاه ازدرون اوبودی ... اسامه سوگند یاد کرد که دیگر کسی را که شهادتین را بگوید نکشد پس از آن آیه ای که این بخش دراوست نازل شد وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَیْکُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا زیرا معنای سلام اسلام آوردن است و در برخوردها که می گوئیم سلام علیکم یعنی من تمام اسلامم را برشما عرضه میکنم و ازجانب من در امان باشید لذا جواب سلام واجبست چون اگر جواب داده نشد گویای اعلام یک نوع نزاع وجنگ ودرگیری ودشمنی وامثال اینها ست  و همچنین اگر کسی درمقام دفع اتهام اعتقادات صحیح خود را اظهار کرد اسم این عمل او القی السلام است و قرآن می فرماید بچنین اظهار عقیده کننده ای نگوئید مؤمن نیستی و طبق شأن نزول آیۀ شریفه اصل سلام اسلام آوردن وتسلیم شدن استَ الْإِسْلَامُ‏ هُوَ التَّسْلِیمُ‏ وَ التَّسْلِیمُ هُوَ الْیَقِینُ وَ الْیَقِینُ هُوَ التَّصْدِیقُ وَ التَّصْدِیقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ هُوَ الْأَدَاء.. وهرکس عمدا  بمسلمانی سلام نکند خود را اهل اسلام معرفی نکرده ورسول خدا دستور داده اند که بکسی که سلام نکرده سخن گوید پاسخ ندهید دراصول کافی ج2ص645فرمایش آن حضرت آمده که : قَالَ ابْدَءُوا بِالسَّلَامِ‏ قَبْلَ‏ الْکَلَامِ فَمَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ.ودر تحف العقول است که لَا تَأْذَنُوا لِأَحَدٍ حَتَّى یُسَلِّم‏ یعنی تا کسی سلام نکرده باو رخصت ندهید  ونیز فرموده اند : السَّلَامُ لِلرَّاکِبِ عَلَى الرَّاجِلِ وَ لِلْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِد یعنی سواره برپیاده وپیاده برنشسته سلام می کند یک کسی نوشته بود من دوست ندارم برای توسلام بنویسم وحال آنکه او ترک وظیفه می کند چراکه اگر می خواهد سلام ننویسد هیچی ننویسد مجبورش که نکرده اند درصورتی که امام باقر علیه السلام از سلمان نقل می کنند : أَفْشُوا سَلَامَ اللَّهِ فَإِنَّ سَلَامَ اللَّهِ لَا یَنَالُ الظَّالِمِینَ. یعنی سلام خدا را آشکار وبلند کنید پس همانا سلام خدا بستمکاران نمی رسد یعنی اگر طرف ظالم هم باشد تو وظیفه ات راانجام بده ولی این سلام باو نمی رسد چرا که خداوند فرموده : إِنَّ الْبَخِیلَ مَنْ یَبْخَلُ بِالسَّلَامِ. یعنی همانا خسیس کسی است که درسلام کردن بخل ورزد حال اگر بعضی جهال در وبلاک طتنجیه ناشایست نوشتند ما بفرمایش امیر المؤمنین علیه السلام عمل کردیم که بکمیل فرمودند : از شمار کسانى باش که خدا در باره ‏آنها فرموده: وَ إِذا خاطَبَهُمُ‏ الْجاهِلُونَ‏ قالُوا سَلاماً فرقان 63، یعنى: «و هنگامی که افراد نادان ایشان را مورد خطاب قرار می دهند سلامی می گویند . یعنی جاهلانه پاسخ نمی دهند وحق راهم ضایع نمی کنند سلامی می گویند ومی روند ویا اینکه سخنی می گویند که آنها را دعوت بسلم کند . و یا اینکه خداحافظی می کنند بدلیل این آیه شریفه : وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لَا نَبْتَغِی الْجَاهِلِینَیعنی اهل ایمان کسانی هستند که چون بیهوده بشنوند ازآن رومی گردانند و (بجاهلین) می گویند که کارهای ما مال ما و کارهای شما مال شما خداحافظ ماجویای نادانان نیستیم .

. دراینجا تبرکا حدود چهل کلمه ازماده سلام درقرآن را که درمعنا بابحث ما ارتباطی هم دارد بطور نمونه یاد آورمیشویم     

 

1-    هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ

 

2-    سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ یَاسِینَ

 

3-    سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ

 

4-    وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِینَ

 

5-    سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

 

6-    سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

 

7-    وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَىٰ

 

8-    سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

 

9-    سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لَا نَبْتَغِی الْجَاهِلِینَ

 

10-                       ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِکَ یَوْمُ الْخُلُودِ

 

11-                       اِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا

 

12-                       ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ

 

13-                       سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ

 

14-                       وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ

 

15-                       - اِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْکُمْ وَجِلُونَ

 

16-                       فَسَلَامٌ لَکَ مِنْ أَصْحَابِ الْیَمِینِ

 

17-                       وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا

 

18-                       وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا

 

19-                       تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کَرِیمًا

 

20-                       وَیُلَقَّوْنَ فِیهَا تَحِیَّةً وَسَلَامًا

 

21-                       لَا یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا

 

22-                       قِیلَ یَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَکَاتٍ عَلَیْکَ

 

23-                       اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

 

24-                       إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ

 

25-                       یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

 

26-                       وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ

 

27-                       وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لَمْ یَدْخُلُوهَا وَهُمْ یَطْمَعُونَ

 

28-                       فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ

 

29-                       وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

 

30-                       وَتَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

 

31-                       یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً

 

32-                       فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ

 

33-                       وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

 

34-                       وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ یَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْتَرُونَ

 

35-                       فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

 

36-                       وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ

 

37-                       وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

 

38-                       صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

 

 

عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ مَا مَعْنَى السَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ نَبِیَّهُ وَ وَصِیَّهُ وَ ابْنَتَهُ وَ ابْنَیْهِ وَ جَمِیعَ الْأَئِمَّةِ وَ خَلَقَ شِیعَتَهُمْ أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ وَ أَنْ یَصْبِرُوا وَ یُصَابِرُوا وَ یُرَابِطُوا وَ أَنْ یَتَّقُوا اللَّهَ وَ وَعَدَهُمْ أَنْ یُسَلِّمَ لَهُمُ الْأَرْضَ الْمُبَارَکَةَ وَ الْحَرَمَ الْآمِنَ وَ أَنْ یُنَزِّلَ لَهُمُ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ وَ یُظْهِرَ لَهُمُ السَّقْفَ الْمَرْفُوعَ وَ یُرِیحَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ الْأَرْضِ الَّتِی یُبَدِّلُهَا اللَّهُ مِنَ السَّلَامِ وَ یُسَلِّمُ مَا فِیهَا لَهُمْ لَا شِیَةَ فِیهَا قَالَ لَا خُصُومَةَ فِیهَا لِعَدُوِّهِمْ وَ أَنْ یَکُونَ لَهُمْ فِیهَا مَا یُحِبُّونَ وَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى جَمِیعِ الْأَئِمَّةِ وَ شِیعَتِهِمُ الْمِیثَاقَ بِذَلِکَ وَ إِنَّمَا السَّلَامُ عَلَیْهِ تَذْکِرَةُ نَفْسِ الْمِیثَاقِ وَ تَجْدِیدٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ لَعَلَّهُ أَنْ یُعَجِّلَهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ یُعَجِّلَ السَّلَامَ لَکُمْ بِجَمِیعِ مَا فِیه                                                                             

 

ادامه دارد   

/ 0 نظر / 4 بازدید